Hovedsiden

Siste innlegg

Det viktigste vi kan gjøre er å fortsette å møtes og snakke sammen

|

Den første november var representanter for tros- og livssynssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, samt Islamsk Råd Norge, invitert til et dialogmøte i Statsministerboligen. Invitasjonen kom fra statsminister, Jonas Gahr Støre og tros- og livssynsministeren, Kjersti Toppe. Tema for møtet var krigen mellom Israel og Hamas, og hvordan den påvirker oss her hjemme. Innledning […]

Historiske traumer som vekkes, og nye traumer som skapes

|

Av Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet. Israel ble utsatt for et forferdelig terrorangrep som startet 7. oktober. Kanskje så mange som 1 400 har blitt drept av raketter og terrorister på bakken. Det verste enkelttilfellet synes å være omkring 260 drepte ungdommer på en friluftskonsert. Angrepet sammenlignes med al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001. […]

Er bokbrenning hellig eller er det helligbrøde? Finnes det en middelveg?

|

Er det liberale demokratiets bokbål mer rettferdige enn nazistenes bokbål? 10. mai 1933 fyrte nazistene i Tyskland opp 25.000 bøker av 2.500 forfattere. Mange av disse var jødiske, men også bøker av Sigrid Undset gikk opp i flammer.

Anbefalt

Best likt

Håndhilsing og toleranse

|

Nylig måtte statsminister Jonas Gahr Støre presisere at han ikke mener Koran-brenning er en straffbar – kriminell – handling selv om han mener det er en hatefull ytring. Det er en alminnelig juridisk forståelse at skjending av såkalte hellige tekster er beskyttet av ytringsfriheten, selv om dette åpenbart støter, provoserer og/eller sårer en del religiøse […]