Islam og Freud

Hva har psykoanalyse og det islamske begrepet nafs, eller sjelen, til felles?