Koronapandemien og pengepredikantene

Tragiske hendelser er alltid «gefundenes Fressen» for religiøse fanatikere av ymse slag – og når hele verden for tiden er under angrep av et nytt og farlig virus, er aktiviteten særdeles høy blant diverse «apostler» og «profeter». Pandemi-tider er predikant-tider.

En kultur og dens ritualer

Den utemmede individualismen, som er Pride-ideologiens budskap, er i dag en trussel for folk og samfunn, skriver Bernt Torvild Oftestad,

Frykt eller fred?

Ett ord har for meg gått igjen den siste uken. En stadig tilbakevendende tanke. Ordet er «frykt».