Hovmod og fall?

Historien gjentar seg. Pendelen svinger lovmessig. Imperienes tilblivelse og storslåtte velmakt følges alltid av imperiets undergang.

“Berthold Brechts lov”

Den østtyske forfatteren Berthold Brecht skal ha sagt det slik: «Dersom myndighetene ikke kommer over ens med folket, må de finne seg et annet folk». Analysen er relevant i mange sammenhenger, som når en som er ansatt i en virksomhet ikke kommer over ens med styre og ledelse i den samme virksomheten. Da tilsier Brechts […]

Hva er det med nykalvinismen?

De siste par årene har det vært flere oppslag i kristen-pressen om en teologisk trend som har fått en viss utbredelse her i landet, særlig blant unge, kristne menn – den såkalte nykalvinismen. I likhet med trosbevegelse, herlighetsteologi og diverse karismatiske trender kommer også den nykalvinistiske bølgen fra USA – og formidlingen er primært nettbasert.  […]

En pågående mediekatastrofe

Det handler egentlig om verdens største sultkatastrofe. I Sudan pågår det en blodig borgerkrig og etnisk rensing. 25 millioner mennesker står overfor en massiv sultkrise. Det er akutt behov for nødhjelp. Hvor er media? Hva er media opptatt av?

Hva slags løsning i Palestina?

Jeg har gjentatte ganger kritisert Israel (og sionismen) og tatt til orde for en avvikling av dagens israelske apartheidstat. Hva er da løsningen? Etter Hamas’ terrorangrep 7. oktober 2023 og Israels folkemorderiske krig i Gaza, har mange argumentert for at det må forhandlinger til om en to-stats løsning. Dette tror jeg ikke er realistisk – […]

Forrådt av Kirken

Artikkelen, først trykket i St Olav nr 4/2021 og skrevet for katolske lesere, setter søkelys på de mange overgrepssakene i den katolske kirke. At den katolske kirke har feid sakene under teppet, er ikke helt sant, men man undervurderte problemet og hadde en overdreven tro på sin egen evne til å løse dem. I stedet […]

Ber kristne og muslimer til samme Gud?

Det er flere viktige forskjeller mellom det kristne og muslimske synet på hvem Gud er. Kristendom og islam blir ofte sammenlignet, og noen mener nærmest at kristne og muslimer tilber den samme guden. Og ja, det er flere likheter, men tror kristne og muslimer på den samme guden? Eller for å formulere det annerledes; Er […]