Sionismens og antisionismens mange betydninger

En pågående mediekatastrofe

Det handler egentlig om verdens største sultkatastrofe. I Sudan pågår det en blodig borgerkrig og etnisk rensing. 25 millioner mennesker står overfor en massiv sultkrise. Det er akutt behov for nødhjelp. Hvor er media? Hva er media opptatt av?

Hva slags løsning i Palestina?

Jeg har gjentatte ganger kritisert Israel (og sionismen) og tatt til orde for en avvikling av dagens israelske apartheidstat. Hva er da løsningen? Etter Hamas’ terrorangrep 7. oktober 2023 og Israels folkemorderiske krig i Gaza, har mange argumentert for at det må forhandlinger til om en to-stats løsning. Dette tror jeg ikke er realistisk – […]

Forrådt av Kirken

Artikkelen, først trykket i St Olav nr 4/2021 og skrevet for katolske lesere, setter søkelys på de mange overgrepssakene i den katolske kirke. At den katolske kirke har feid sakene under teppet, er ikke helt sant, men man undervurderte problemet og hadde en overdreven tro på sin egen evne til å løse dem. I stedet […]

Ber kristne og muslimer til samme Gud?

Det er flere viktige forskjeller mellom det kristne og muslimske synet på hvem Gud er. Kristendom og islam blir ofte sammenlignet, og noen mener nærmest at kristne og muslimer tilber den samme guden. Og ja, det er flere likheter, men tror kristne og muslimer på den samme guden? Eller for å formulere det annerledes; Er […]

Kristensionismen og Harmageddon

Sist høst hadde Tonje Hessen Scheis film «Praying for Armageddon» premiere – først i USA, og deretter på norske kinoer. Filmen fikk en uplanlagt, ny aktualitet etter Hamas’ terroraksjon i Israel 7. oktober – med påfølgende israelsk bombing av Gaza. Nylig ble den også vist i NRK-programmet «Trygdekontoret». «I want to see Jesus slay the […]