Antirasister må slå ned på voldsbruk mot rasister

|

Koran-brenningen i Kristiansand utløste voldelige reaksjoner. Dersom antirasister ikke gjør det klart at vold er uakseptabelt, selv når ofrene er rasister, er Shakeel Rehman redd for at det kan bidra til økt radikalisering blant både muslimer og høyreekstreme.

Av Shakeel Rehman

Et liberalt samfunn vil alltid ha miljøer som er antiliberale og/eller voldelige. Dette kan være rasistiske miljøer, eller miljøer med dehumaniserende politisk religion.

Derfor er det vår jobb å marginalisere dette ved å forebygge gjennom debatt, demonstrasjoner og opplysning, samt ved bruk av loven når den blir brutt. Jeg setter stor pris på antirasistisk arbeid som jobber nettopp med å redusere fordommer og fremmedfiendtligheten i samfunnet.

Jeg har lært mye fra den antirasistiske bevegelsen. Denne lærdommen har vært viktig i en tid hvor vi som selv har muslimsk bakgrunn  har vært bekymret for politisk islams totalitære innhold, fremmarsj og manipulering på våre unge.

Antirasismen gjør kritikere varsomme på skillet mellom kritikk av politisk islams ekstremisme, og å sette alle fremmede som ser ut som muslimer eller er muslimer i bås med ekstremister. Det er fordomsfullt mot nye landsmenn og særlig mot nye generasjoner, og dermed fremmedfiendtlig å generalisere dem.

SIAN hverken klarer eller er interessert i dette skillet på grunn av sin antidemokratiske og rasistiske holdning. At de vil brenne en Koran er derfor ingen overraskelse.

Det jeg er overrasket over er hvordan antirasistiske partier som SV, Rødt og organisasjoner som Antirasistisk Senter (ARS) imøtegår SIAN. Jeg var selv på motdemonstrasjonen i september på Tøyen, og først ble jeg meget positivt overrasket over det fargerike felleskapets gode fest av en sammenkomst, men reagerte på det massehysteriet og sinnet som ble skapt etter hvert, og som kunne utviklet seg til vold, lik det vi nå så i Kristiansand.

Da har antirasismen mistet av syne deres egne verdier, når de svarer på intoleranse med egen intoleranse og aggresjon. Dette er spesielt farlig og radikaliserende i en tid hvor det finnes voldelige agitatorer, både hos ytre høyre og hos muslimske religiøse miljøer. Denne gangen var det fysiske angrep. Neste gang kan det ende i et drap.

Det vi liberale med muslimsk bakgrunn er særlig opptatt av er hvordan blasfemi og rasisme skal møtes. Vi vet at det til og med finnes mainstream moskémiljøer i Norge som applauderer drap på blasfemikere, og dermed har vi allerede en fare for at sårbar ungdom kan bli manipulert av dem.

Derfor har SV, Rødt og ARS et ansvar når de lager eller slutter seg til slike motdemonstrasjoner. Har de snakket om toleranse og ytringsfrihet med sine medlemmer? Fordi i et fritt samfunn skal det ikke være behov for sperringer og et så massivt politioppbud. Antirasismens engasjement i dette tilfellet blir kontraproduktivt fordi det er med på å eskalere og radikalisere både muslimer og ytre høyre.

Jeg holdt nylig et foredrag på en videregående skole om sekularisme, hvor vi også kom inn på SIANs Koran-brenning, og elevene spurte hvordan de skulle forholde seg til slikt. Den røde tråden i mitt foredrag var antivold og toleranse som grunnleggende i moderne sekularisme.

Og det var nettopp det jeg da svarte med: At Koranen også er for de ikke-troende, og hva de velger å gjøre med den er deres sak. Vi må stå opp mot rasismen til SIAN, men aldri akseptere vold som løsning. Det gir ytre høyre bare mer sympati og muslimene og dagens islam et dårligere omdømme. Dette var elevene enige i.

Har Rødt, SV eller ARS snakket med sine medlemmer og særlig muslimske medlemmer om hvordan forholde seg til rasisme og blasfemi? Om toleranse?

Det var bare snakk om tid før det eskalerte og førte til fysisk angrep fordi vi har allerede en atmosfære med lite toleranse for blasfemi i mange muslimske land som er blitt videreført også i vestlige lukkede muslimske miljøer.

Det har ført til intoleranse og endel fremmedgjort muslimsk ungdom i miljøene rundt moskeer. De trenger veiledning om hvordan forholde seg til moderne samfunn med ytringsfrihet, på grunn av den sterke islamistiske mobiliseringen som fremmer utenforskap og aggresjon.

Jeg håper neste gang SIAN har en demo så lager antirasister en motdemonstrasjon litt lenger borte slik at SIAN får holde på med sitt, og ikke trenger hverken sperringer eller politi. Det vil også ta fra dem deres offerrolle og konspirasjoner om at de er truet av fiender. Offerrolle og fiendebilder er sentralt innen radikalisering. Samtidig lærer da unge muslimer toleranse og hvordan de skal håndtere rasisme og blasfemi.

0 0 votes
Artikkelvurdering
antirasismebokbrenningKoran-brenningKristiansandradikaliseringrasismeSIAN
Abonner
Send e-postmelding når
1 Kommentar
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Thorsen

Vi påberoper oss ingen offerrolle. Men jeg finner det beklagelig at jeg i mitt arkiv har et tosifret antall anmeldelser om politisk/religiøst motivert vold og trusler, som alle er henlagt av politiet. Mange av gjerningsmennene er kjente, uten at det hjelper på politiets vilje til å påtale politisk motivert vold. Så man kan kanskje si at vi tidvis er offer.
At vi er truet av fiender er følgelig heller ingen konspirasjon, det har vært en varig tilstand siden 2016, og med enkelthendelser også tidligere år.
Du tar fryktelig lett på realitetene i din belæring, Shakeel.
Jeg ønsker deg lykke til med å lære muslimer om toleranse. Hvis du har grå hår neste gang vi møtes, så vet jeg hvorfor.