Buddhistforbundets generalsekretær: – Lytt til folkets stemme

|

Buddhistforbundets generalsekretær, Egil Lothe oppfordrer militæret i Myanmar til avstå fra vold, og minner om at det aldri er for sent å snu. 

Av Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet. 

Foto: Hans Olav Arnesen

Dette innlegget er en appell holdt under en makering foran Stortinget 15. februar i forbindelse med militærkuppet i Myanmar.

Det er gått to uker siden militæret i Myanmar gjennomførte et kupp mot landet lovlige politiske ledelse. De brøt dermed grunnloven de selv hadde skrevet – som hadde sikret dem en udemokratisk maktposisjon. Men likevel var det denne grunnloven som gjorde at folket i Myanmar fikk velge en regjering gjennom frie valg. I november 2020 valgte folket for annen gang med stort flertall NLD, ledet av Aung San Suu Kyi, til å styre landet i en ny periode.

Etter kuppet 1. februar har folket dag for dag gått ut på gatene i tusener og tusener og etter hvert i hundretusener og markert folkets svar til generalene: Et høylytt nei til diktatur, et rungende ja til demokrati.

Krav om at landets lovlig valgte ledere skal styre landet

Fra alle kanter av landet har folk gått ut i gatene og tatt avstand fra kuppmakerne. Kravet om at landets lovlig valgte ledere skal styre landet har kommet fra alle grupper i samfunnet.

På gatene i Yangon, i Mandalay, i Naypyidaw, i store og små steder over hele landet har folk protestert mot å bli fratatt sine demokratiske rettigheter. Vi ser at alle samfunnsgrupper har markert motstand mot militærkuppet. Leger og lærere, munker og nonner, studenter og arbeidere, jurister og offentlig ansatte. Alle har de gått ut og tatt avstand fra at militæret igjen fratar folket dets demokratiske rettigheter. Overalt lyder kravet om at landets lovlige ledere skal settes fri og at folkets mandat skal respekteres.

Samfunnet i Myanmar har samlet seg motstand mot at generalene skal få ødelegge det som har blitt oppnådd de siste ti årene: en gradvis overgang til et mer åpent og fritt samfunn med ytringsfrihet og frie valg. En utvikling som har brakt fremgang og økonomisk utvikling.

Den unge generasjonen på banen

Folket i Myanmar har med stor kreativitet vist sin motstand mot militærkuppet. Ikke minst har den unge generasjonen i Myanmar kommet på banen som aldri før. Mens generalenes stemme har vært nesten fraværende de siste to ukene, har folkets røst lydt høyere enn noen gang før.

Men hvor står vi nå? Det kan være liten tvil om at generalene med sitt grunnlovsstridige militærkupp har samlet folket i Myanmar mot seg. Det er lite igjen av den legitimitet militæret måtte ha hatt. Spørsmålet er om det blant generalene i Naypyidaw er noen «voksne i rommet» som kan «trekke i bremsene» og stoppe ferden utfor stupet.

Vi ser at det spisser seg til. Folkets motstand kan ha skjerpet viljen til vold blant noen av de militære. At en ung kvinne på 19 år i Naypyidaw den 9. februar ble skutt og noen dager senere døde på sykehus er et ondt varsel om at voldsbruken kan øke. Det gjør også rapporter fra den nordlige delen av landet der sikkerhetsstyrkene nå skyter mot demonstranter.

Folkets krav

At pansrede kjøretøyer og lastebiler med soldater kjører inn i Yangon er foruroligende og kan tyde på at generalene ikke har lyttet til folkets samstemmige krav om demokrati, men at de fortsatt tror at de kan skremme folket til taus underkastelse.

Jeg tror ikke det er mulig å skremme folket til taus underkastelse, men jeg frykter at prisen for å stå opp imot militærets tyveri av folkets rettigheter kan bli høy.

Søndag 14. februar gikk en rekke vestlige land, deriblant Norge, ut med en advarsel til militærlederne i Myanmar om å avstå fra vold mot dem som protesterer mot at deres lovlig valgte ledere er blitt avsatt.

Denne advarselen er en advarsel som generalene i Naypyidaw må lytte til: Ødelegg ikke landet og ødelegg ikke den siste rest av militærets legitimitet ved å fortsette veien mot stupet. Det er aldri for sent å snu. Lytt til folkets stemme. La dette være vår oppfordring. La oss stå sammen om dette i fast motstand mot undertrykkelse og mot vold og for en bedre fremtid for alle i Myanmar.

 

0 0 votes
Artikkelvurdering
BuddhistforbundetmillitærkuppMyanmar
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments