Jeg – en “fremmedkulturell”?

 Jeg har byttet husvære en del ganger i livet. Det å flytte er i seg selv en slitsom prosess, og i vår tid opplever man gjerne noen dager uten en del av modernitetens duppeditter og duppedatter, så som TV-kanaler og internett-forbindelse. Det kan være en god tid for ettertanke og statusoppdatering over et lengre tidsspenn. […]

Historiske traumer som vekkes, og nye traumer som skapes

Av Lars Gule, førsteamanuensis ved OsloMet. Israel ble utsatt for et forferdelig terrorangrep som startet 7. oktober. Kanskje så mange som 1 400 har blitt drept av raketter og terrorister på bakken. Det verste enkelttilfellet synes å være omkring 260 drepte ungdommer på en friluftskonsert. Angrepet sammenlignes med al-Qaidas terrorangrep mot USA 11. september 2001. […]