Det viktigste vi kan gjøre er å fortsette å møtes og snakke sammen

Den første november var representanter for tros- og livssynssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, samt Islamsk Råd Norge, invitert til et dialogmøte i Statsministerboligen. Invitasjonen kom fra statsminister, Jonas Gahr Støre og tros- og livssynsministeren, Kjersti Toppe. Tema for møtet var krigen mellom Israel og Hamas, og hvordan den påvirker oss her hjemme. Innledning […]

Håndhilsing og toleranse

Nylig måtte statsminister Jonas Gahr Støre presisere at han ikke mener Koran-brenning er en straffbar – kriminell – handling selv om han mener det er en hatefull ytring. Det er en alminnelig juridisk forståelse at skjending av såkalte hellige tekster er beskyttet av ytringsfriheten, selv om dette åpenbart støter, provoserer og/eller sårer en del religiøse […]

Befester et negativt syn på islam

Det er trist at for Einar Gelius er misjonsiver etter å befeste et negativt syn på islam mer viktig enn å reflektere kritisk over den motkritikken han får, skriver Osamah Rajpoot.

Hvem vrangleser Koranen?

Alle viktige historiske kilder påpeker at Muhammed gikk fra å være forkynneren i Mekka til å bli krigerprofeten i Medina, skriver Einar Gelius.