Døde Jesus på korset?

|

Døde Jesus på korset, og hva sier muslimer om Jesu død? At Jesus ble korsfestet er noe av det sikreste vi vet om ham, hevder Mattias Matthisen.

Av Mattias Matthisen

Det er langfredag, og Jesus er blitt dømt til døden av den romerske prefekten Pontius Pilatus. Henrettelsen skal gjennomføres på romernes mest grusomme vis, korsfestelsen. En skare av jøder har presset frem denne dommen, mens Jesu etterfølgere frykter for livet. Denne mannen de har fulgt i tre år, denne karakteren som har inspirert dem til total hengivelse, har blitt redusert til en håpløs kriminell. Drømmen har tatt slutt, boblen er sprukket. Dette var ikke hva de hadde forestilt seg.

Noen har foreslått at Jesus kan ha overlevd korsfestelsen. Fra et medisinsk standpunkt er dette svært lite sannsynlig. En gruppe medisinske spesialister skriver i The Journal of the American Medical Association om effekten av romersk pisking og korsfestelse på den dødsdømte, og konkluderer med at Jesus ikke kan ha overlevd noe slikt1. Dette er lite overraskende for dem som kjenner til den romerske prosessen. Noe videre utbrodering av detaljene velger jeg å unngå (da får du heller lese artikkelen selv), men romerne var altså enormt erfarne og sofistikerte i sine metoder. De var ikke de første til å bruke korsfestelse, men perfeksjonerte metoden som en form for tortur og dødsstraff som var utformet til å gi en sakte død med mest mulig smerte og lidelse2. Fra et medisinsk standpunkt er det i hvert fall lite tvil om at Jesus døde den dagen.

Men ble han virkelig korsfestet i det hele tatt? Muslimer tror at Jesus var en viktig profet, men at fortellingen om hans død og oppstandelse er oppspinn. I Koranen står det:

“Og for deres påstand (som de sier skrytende): «Vi har drept Allahs sendebud, Messias, Jesus, sønn av Maria!», enda de ikke drepte ham og heller ikke korsfestet ham, men det var en person som ble gjort lik (Jesus) utseendemessig for dem. Og sannelig, de som er uenige om ham, de er visselig i tvil (basert på denne drapspåstanden). De har ingen kunnskap (om hva sannheten er), men følger kun antakelser. Og de har visselig ikke drept Jesus!” Koranen 4:157

Muslimske apologeter vil altså ofte si at Jesus aldri døde på korset, men at han ble opprykket til himmelen før korsfestelsen, og at Gud gav Jesus sitt utseende til en annen person som døde i hans sted. Andre muslimer vil si at Jesus overlevde korsfestelsen, eller at han aldri ble korsfestet. Ingen av disse alternativene virker det minste plausibel, og er så og si enstemmig avvist av historikere. Ettersom doktrinen om Koranens perfeksjon er essensiell i islam, er altså Jesus sin død ved korsfestelse et kraftig argument mot sannheten av islam, støttet av moderne historieforskning.

Hvordan vet vi at Jesus faktisk ble korsfestet? Våre viktigste kilder er selvsagt de første fire skriftene i Det nye testamentet, biografiene om Jesus. Andre kilder til denne hendelsen er for eksempel den jødiske historikeren Josefus3, den romerske historikeren Tacitus4, den greske satirikeren Lucian5, den babylonske Talmud og en rekke andre. Andre kilder nevner ikke korsfestelse spesifikt, men bekrefter at Jesus ble drept. Vi kjenner også til muntlige tradisjoner fra allerede fem år etter hendelsen som bekrefter korsfestelsen. Jesu henrettelse er altså en meget veldokumentert hendelse. Den kritiske forskeren på Det nye testamentet, Bart Ehrman, sier at Jesu død ved korsfestelse er den sikreste kunnskapen vi har om ham6.

La oss anta at Jesus, mot alle odds og stikk i strid med vår medisinske og historiske kunnskap, faktisk overlevde den romerske korsfestelsen. Etter få dager i gravkammeret våkner han til live, dytter til side den enorme steinen som lukker graven, overvinner romersk vakthold og halter videre med sin ødelagte og knuste kropp. Så treffer han noen av sine etterfølgere. Vil de rope av glede og forkynne i hele Jerusalem at Jesus har gjenoppstått? Hvis de viser glede, er det over at han har overlevd, ikke gjenoppstått. Oppstandelse var stikk i strid med deres verdenssyn, noe de aldri skulle forvente. En alvorlig såret og haltende Jesus ville verken fjernet deres skuffelse over deres leders ydmykende antiklimaks, eller gitt dem ideen om at han var Herre over død og liv. Den kritiske historikeren David Strauss argumenterte allerede på 1800-tallet kraftfullt mot teorien om at Jesus overlevde korsfestelsen, og hans argumenter bestrides fortsatt ikke i dag.

Det eksisterer altså svært liten tvil på at Jesus ble korsfestet og døde ved romerske hender på 30-tallet i det første århundre i Palestina. I neste innlegg vil jeg forsøke å argumentere for at han få dager senere var i live igjen.

Kilder:

  1. Edwards, William D. «On The Physical Death Of Jesus Christ». JAMA 255.11 (1986): 1455.
  2. DePasquale, Nicholas P., George E. Burch. “Death By Crucifixion”. American Heart Journal. 434-435.
  3. Josefus. Antiquities. XVIII, 63-64.
  4. Tacitus. Annals. XV, 44.
  5. Lucian. The Death of Peregrine. 11-13.
  6. Bart Ehrman. A Brief Introduction to the New Testament. 136. | Crucifixion of Jesus. Wikipedia.

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

 

0 0 votes
Artikkelvurdering
apologetikkJesuskosrfestelsepåskepåskemysteriet
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments