Er vitenskapen ateistenes “religion”?

|

Har ateisten erstattet religion med vitenskap? Mange ateister trekker gjerne på vitenskapens autoritet i diskusjon med religiøse mennesker. Lars Hemmingby mener derimot at ateisme ikke på noen måte utelukker et irrasjonelt og “overtroisk” verdensbilde. 


Av Lars Hemmingby

Maleri av Otto Haslund - Wikimedia Commons.
Maleri av Otto Haslund – Wikimedia Commons.

For det første, hva er egentlig ateisme? Enkelt sagt er ikke ateisme benektelsen av en gudstro, det er mangelen på en gudstro. Og det er ikke det samme. Det blir ofte sagt: Jeg er ikke religiøs og jeg er ikke ateist, jeg er agnostiker. Men dette er egentlig meningsløst slik det står. Agnostisisme er basert på kunnskap, eller mangelen på kunnskap, noe som vil si at det er fullt mulig å være ateistisk agnostiker like mye som en religiøs agnostiker (ikke på samme tid selvsagt!). En ateistisk agnostiker vil si at det ikke ligger nok bevis til grunn for å tro på en gud, derfor velger han/hun å leve livet sitt som om det ikke finnes en gud. En kristen agnostiker (som et eksempel) vil si at det ikke finnes nok beviser for å kunne si med sikkerhet at det finnes en (kristen) gud, men han/hun velger å leve livet sitt som om det finnes en (kristen) gud.

Ateisme er altså mangelen på en gudstro, på samme måte som en muslim mangler gudstro på alle andre guder enn Allah. Både en muslim og en ateist mangler tro på guden Odin, men man kan ikke kalle begge for ateister. Det er ikke ateisme som gjør at muslimen benekter andre guder, det er hans religion. Mangelen på en gudstro på guden Odin er felles for både ateisten og muslimen i dette eksempelet. Vi kan kanskje si at begge er “ateistiske” når det gjelder Odin, og at både ateisten og muslimen ville vært ateister om muslimen også manglet tro på guden Allah.

Men muslimer har sin Allah, kristne har sin Yaweh og de fleste av de tusenvis av andre religioner som finnes har sine guder. Disse religiøse menneskene mangler tro på alle guder som ikke hører hjemme i deres religion. Ateister mangler tro på alle disse gudene, de mangler altså gudstro på én gud mer enn de fleste andre (for løst å sitere Richard Dawkins).

 det finnes agnostiske ateister og agnostiske religiøse

Er vitenskapen ateismens religion?

Vitenskapen er den eneste metoden vi har som kan forklare hvordan den naturlige verden henger sammen på en objektiv måte. Ingen annen metode som vi kjenner til kan gjøre det samme. Det er jo velkjent at man ikke trenger å være ateist for å være vitenskapsmann. Vitenskapen er rett og slett en sabla god måte å forklare naturlige fenomener. Gudstro eller ikke.

Over var jeg inne på at det finnes agnostiske ateister og agnostiske religiøse. Det samme prinsippet gjelder for forholdet til vitenskap. Det finnes religiøse vitenskapsmenn og ateistiske vitenskapsmenn. Om vitenskapelige prinsipper og metoder respekteres av vitenskapsmannen spiller det ingen rolle om han eller hun har en gudstro eller ikke.

En artig refleksjon er at om vi noen gang møter på intelligent liv fra en annen planet vil vi allerede ha et språk til felles; vi kan samtale ved hjelp av vitenskapen. Romvesenene vil ikke ha noe problem med å kunne forstå for eksempel matematikk eller fysikk. De fysiske lovene gjelder for hele universet (så vidt vi vet). Vitenskapen, når den blir gjort skikkelig, er altså universell. Da er det kanskje ikke så rart at vitenskapsmenn på tvers av kulturer og religioner snakker samme språk når de skal løse den naturlige verdens mange mysterier.

 Mange ateister høres rett og slett mer vitenskapelige ut.

Men tilbake til ateisme. Mange ateister føler en viss fascinasjon for den naturlige verden og de vil helst forklare naturlige fenomener “naturlig” og ikke med “overtro” eller med “Guds inngripen”. Jeg tror det ofte ligger i sjargongen til ateister å bruke begrepene “naturlige forklaringer” og “bevismateriale”. Kanskje denne bruken av vitenskapelige termer er grunnen til at det blir sagt av enkelte at vitenskapen er ateismens religion? Mange ateister høres rett og slett mer vitenskapelige ut.

Selv føler jeg en sterk fascinasjon for vitenskapen og den naturlige verden rundt oss. Dette tror jeg mange ateister gjør, og det er mange ateister som meg som bruker mye tid på å forstå hvordan den naturlige verden faktisk fungerer og henger sammen. Vi leser bøker om astrofysikk og biologi. Det er spennende og lærerikt.

 det er fullt mulig å være homeopat og være ateist på samme tid

Når en ateist skal forklare noe er det ikke lett for ateister å gjøre det annet enn med vitenskapelige termer. Men det betyr ikke at alle ateister har en forståelse for vitenskapelige metoder og prinsipper. Homeopati har få eller ingen vitenskapelige forsøk som støtter deres påstander om at homeopati faktisk virker utover placeboeffekten. Homeopater er allikevel flinke til å bruke vitenskapelige begreper og uttrykk. Og det er fullt mulig å være homeopat og være ateist på samme tid.

Ikke alle ateister er interessert i vitenskap i det hele tatt, eller de er rett og slett uvitende om vitenskapelige prinsipper og metoder. Da jeg var yngre jobbet jeg på et lager om sommeren. Mine kollegaer var stort sett uten gudstro, men ingen av dem var interessert i vitenskap. Flere av dem var på grensen til overtroiske og konspiratoriske. Jeg opplevde å måtte diskutere hvorvidt månelandingen fant sted, eller om vaksinering var en ledd i en plan for å hjernevaske verdens befolkning.

De svært dårlig begrunnede hypotesene til mine kolleger interesserte meg. Ofte fikk jeg inntrykket av at konspirasjonsteorier er en slags “ny- nyreligiøsitet” om jeg kan få lov til å mynte et nytt uttrykk. Det jeg mener med dette er at dedikasjonen og troen på disse hypotesene grenser til det religiøse. Mine kolleger må ha brukt mye tid på å studere disse konspirasjonsteoriene i detalj. De brukte til og med tid på å formulere egne versjoner av konspirasjonene som passet til deres personlige opplevelser. Hvis de virkelig trodde på alle disse konspirasjonene de hadde lest om må deres verdensbilde ha bestått av demoner i jødeskikkelse, George W. Bush-kloner, byråkratiske romvesener, teknologisk overlegne forhistoriske sivilisasjoner også videre, også videre. På en og samme tid!

Men er de ateister? Mangler de tro på alle guder så er de ateister. Mine kolleger hadde ingen gudstro i det hele tatt hva jeg fikk inntrykk av, og noen av dem bekreftet dette konkret. Faktisk var religioner av alle slag bare en brikke i de konspirasjonsteoretiske dagdrømmene deres. Muligheten for at det skulle finnes en eller flere guder (med mulig unntak av en deistisk gud?) var egentlig ikke tilstede i deres verdensbilde.

Til tross for oppfatningen om at vitenskap er ateismens religion kommer vi ikke utenom at det finnes ateister som er fullstendig ignorante hva angår vitenskap. Det er altså fullt mulig å være ateist uten å vite noe som helst om vitenskapen. Ateisters mangel på gudstro trenger ikke å være basert i vitenskap, og vitenskap er ikke ateistens religion.

På bildet over ser vi æsenes høvding Odin fra en 1888-utgave av Den eldre Edda. Snorre, som også skrev Heimskringla, var kristen og trodde ikke på de norrøne gudene han beskrev. Istedet benyttet han seg av en euhemeristisk forklaring på den hedenske gudeverdenen. Det vil si at Snorre mente gudene  var store menn og kvinner som fikk så stort ry at de etterhvert ble betraktet som guder. Æsene innvandret til Skandinavia østfra, mente Snorre. Det var ikke uvanlig for kristne å forstå hedenske guder på denne måten (et annet alternativ var å betrakte dem som demoner), men tilnærmingen er eldre enn kristendommen. Den kan spores tilbake til Euhemeros som levde på slutten av 200-tallet og begynnelsen av 300-tallet før Kristus.

0 0 votes
Artikkelvurdering
ateismekonspirasjonsteorier
Abonner
Send e-postmelding når
14 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Er vitenskapen ateistenes “religion”? […]

Aksel

Jeg har alltid trodd at forskjellen på en ateist og en agnostiker er at agnostikeren ikke tror på noe gudommelig – og heller ikke fornekter det – mens ateisten mer kategorisk avfeier det gudommelige.
Hvis dette er feil, og hvis ateisme utelukkende defineres ut ifra mangelen på gudstro, hva er da forskjellen på ateisme og agnostisisme?

Aksel

Etter min mening er en agnostiker noe annet enn en tviler, agnostikeren har kommet til den (i hvert fall foreløpige) konklusjon at det er umulig for mennesket å vite med sikkerhet. Det er jo et standpunkt det også. Begrep som ‘ateistiske agnostikere’ gir inntrykk av at agnostikere ikke vet hva de mener. Dd er det er bedre å snakke om en tviler som lener seg mot ateisme.

Et lite hjertesukk: Alle disse agnostiske karismatiske hare Krishna- mormonerne gjør det veldig vrient å skulle plassere folk i boks.

trackback

[…] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

trackback

[…] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

Terje S

Som menneske er jeg opptatt av hva som er sant, og vitenskap er menneskets beste verktøy til å finne sannheter. Vitenskap er et verktøy, ikke en religion. Som ateist har jeg ikke behov for religion, men et godt verktøy…

Aage

Endelig opplever jeg at det er en annen – som også ser at
Gudstro og Videnskap – ikke utelukker hverandre.

“Ateist” betyr “Gudsfornekter” .. så da er det vel – det
nærmeste man kommer – å kalle det for .. “å fornekte tro”.
Men – egentlig – er det jo .. “å fornekte eksistens”, hvis man
tar betydningen av “Ateist” .. som utgangspunkt.

Men om man kaller det “mangel på Gudstro”, så er jo resultatet
det samme.

For da å forsøke og følge dette videre – så:
Jeg har også erfaringer med – at ateister .. ofte .. har veldig
liten videnskapelig innsikt.
Bruker man ordet “TeslaCoil” – ser de bare på deg .. og venter
at du skal gå.

-“Dimensjoner”: Da er det ikke bevist .. at de finnes.
-“parallelle virkeligheter”: Igjen – mangel på beviser.
-“Hvordan begynte skapelsen?”: I alle fall ikke .. med Gud.
-Jesus”: Magiker.
-Energi kan ikke bli borte (fysikkens første lov). Hvorfor
skal vi da bli borte?: Ingen forklaring. Kun gjentagelse av
at Gud, i alle fall ikke hadde noe med det ¨gjøre.
Noen bruker da Platons påstand – og sier:”Det er ikke alt vi skal vite”.

Det som (vanligvis) er det MEST morsomme – er:
De fleste ateister er allvitende når det gjelder Bibelen, til tross
for at de ikke har åpnet denne boken – i det hele tatt.
(Som sagt: De fleste [ikke alle].)

Jeg har da spurt mange av dem – om de har utdannelse som
DataProgrammerere. For hvis de ikke har det – burde de være
de beste programmerere i verden.
Den delen – vil ingen av dem gå inn på.

Så har vi:
-Gud har ikke skapt menneskene.
-Menneskene har skapt Gud.

Hvor kom disse menneskene – FRA?

-Fra sjøen, det vet jo alle.

Hvem skapte sjøen?

Da stopper det opp.
Ingen (som jeg har snakket med) – har vært villige til å
fortsette.
…….

Så – kort sagt.
Ateister ser ut til å forlange at alle skal ta DE høytidlige.
De selv (ateistene) – behøver imidlertid ikke å ta NOEN,
høytidlig.
Da blir det bare – for useriøst.
——-
Jeg har blitt spurt – om jeg ikke finner det motsigende å
tro .. både på .. videnskap og Gud.

****
Jeg synes at spørsmålet er rart .. like rart som at:
Et dataprogram .. med innebygget “Kunstig Intelligens”, ikke
skulle ha lov til å bruke den “innebyggede kunstige intelligensen”.

Hva var vitsen – da .. med å legge den inn?
****

Helt til slutt – gjør jeg deg oppmerksom på – at du kan
legge ennå en til .. blant de som liker – det du har skrevet.
Jeg synes dette var interessant og underholdende lesing.

trackback

[…] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

trackback

[…] Er vitenskapen ateistenes religion? […]

Loke

Bibelen er en gammel bok fra midtøsten, har dere lest den? Det står skreve masse ting som menneskeheten siden har funnet ut at ikke er sant. For eksempel at jorden er 2000år gammel og at moses splittet havet med en trestokk og at menneskeheten startet med 2 personer. Dette er en gammel bok fylt med magi og eventyr blant tusenvis av bøker fult med magi og eventyr som har som oppgave å skape et bilde av universet.

En atheist er en som aviser disse verdensbildene siden det ikke er solide bevis for at universet ble laget av en gud, og selv om det godt kunne vært mulig at vi ble skapt av en høyere makt som var utenfor vår rekkevidde med dagens viten(ikke en kristen gud fordi det er altfor mangen motsigelser og logiske feil i biblen for at den kristne tro skal bli tatt seriøst. Hvis dere ikke tror meg, les biblen og gjør en vurdering om hvorvidt det henger sammen med realiteten. Hvis alt virker logisk og komprehensivt så sjekk in på asyl fortest mulig) så hadde en sånnen høyere makt vert umulig å bevise for det det er ingen måte å studere den på så den tanken må ligge i “mulige påstander om universets opprinnelses men ikke nok viten til å komme fram til logiske sluttninger” bøtta.

En agnostiker er egentlig en atheist. En agnostiker er ikke troende på en gud men aviser ikke at det er mulig at det finnes en gud, det samme gjør atheistene. Hvis folk kan bevise at det finnes himmel og helvete som hjernen vårs kommer til etter at den har sprettet ut av de døde kroppene våres så skal atheistene tro på det og. de tror på det som kan observeres, og skapes viten om. Dette skal dere kristne klare uten å gi oss en gammel bok om gamle midtøstfolk i sandaler som slakter geiter og smører blod på veggene sånn at en sint gud ikke skal drepe barna deres, og steining av unger som ikke adlyder folka sine, en 2000år gammel jordklode og en demon gud som bor under jorda som skal pine oss i all evighet. hmm, jeg lurer på hvor GUD kommer ifra? vi får vente til neste gang han viser fjeset sitt i himmelen og impregnerer en jomfru. Da spør vi han. Og I tillegg spør vi han hvorfor han skapte menneskene så dumme at de tror på alle de ANDRE magiske eventyrbøkene når han spesifikt har sagt at vi kun skal tro på han? Å allmektige skaper! Men bibelen er ikke som de andre bøkene, denne er sann! Sønnen hans døde jo for våres synder, it all makes sense! Pappa sier det jo. mamma og.

En annen ting er at mange kristne virker ut som de tror at atheister tror de er altvitende fordi de bennekter troen på gud men ikke f.eks gravitasjon selv om de ikke kan forklare noen av delene. Jeg har kun en ting å si til dere: gå å les, ikke alle gidder å være opplærde i fysikk og all menneskeviten. Men hvis dere lurer på fysiske problemer så sjekk med Robert lanza og ikke med atheistbroren til vennina di. Det er overraskende mye viten i menneskets vitenskap i år 2013! Og det beste er at det kan testes og resultater blir framvist.

Atheister er også irrasjonelle. Alle mennesker er irrasjonelle om de “vet” det finnes magi eller om de “vet” dama har vært utro bare fordi de ble sett på kafé med en annen mann. Det er rett og slett opp til en og enhver å passe på at det du tror er sant og trø forsiktig når du fyller hjernen med info om hvordan ting henger sammen i livet. Alle burde streve for å bli rasjonelle

trackback

[…] Er vitenskapen ateismens religion?  […]

trackback

[…] Er vitenskap ateistenes religion? […]