Feil om Rabita

|

Sarah Gaulin har i sommer kritisert Rabita og vår foredragsholder Yasmin Mogahed, men Gaulins referat av kvelden inneholder direkte feil.

Yasmin Mogahed er en amerikansk foredragsholder og forfatter som er spesielt opptatt av å spre bevissthet om og normalisere å snakke om psykisk helse blant muslimer. Mogahed har utdanning innen pedagogikk, kommunikasjon og psykologi.

Denne sommeren er Mogahed på turné i Europa og tidligere denne uken inntok hun imamens prekestol i Rabita moskeen i Oslo for en fullsatt bønnesal. Daglig leder av organisasjonen LIM, Sarah Gaulin, deltok på arrangementet og skrev en Facebook-oppdatering om det etterpå, som ble videreformidlet av kommentator i Aftenposten, Kjetil Rolness, med ros til Gaulins innsats for å gjøre “feltarbeidet som ikke norske journalister gidder”.

Først og fremst vil vi understreke at det er veldig hyggelig at Gaulin besøker vår moske, og vi håper hun ønsker å besøke oss igjen. Men siden Facebook-referatet til Gaulin inneholder direkte feil ønsker vi å kaste lys på hva som faktisk ble formidlet denne kvelden.

Gaulin hevder at Mogahed åpenlyst har støttet Det Muslimske Brorskapet. Dette stemmer ikke og Gaulin klarte heller ikke å underbygge denne påstanden på oppfordring. Videre skriver hun at Mohahed er kritisk til at kvinner kan lede bønn. Det er en utbredt tolkning blant muslimer at det å lede fellesbønnene i moskeen påfaller mannen. Det er eksempler på kvinner som ledet sin husholdning i bønn på profetens tid, men ikke i moskeene. Derfor er dette en etablert tradisjon. Det betyr ikke at kvinner ikke kan være religiøse ledere eller som Yasmin Mogahed selv gjorde; innta prekestolen i moskeen.

Ifølge Sarah Gaulin så skal Mogahed ha sagt at der man bør gå til lege, mener hun kvinner skal vende seg til Gud. Dette stemmer heller ikke, Mogahed understreket flere ganger i foredraget viktigheten av å oppsøke lege, psykolog og gå i terapi.

Gaulin mener at Mogaheds religiøse tilnærming ikke er bra for den psykiske helsen til mennesker. Forskning viser imidlertid at bønn og tro henger sammen med bedre psykisk helse. I en gjennomgang av forskningen på forholdet mellom religion og mental velvære, viste 72 % av studiene en positiv sammenheng. Studier har vist at religiøse lever lenger og at jevnlig bønn har en teraputisk effekt. Sjelesorg er fortsatt i en institusjonalisert del av norsk helsevesen, ikke minst i psykiatrien.

Til tross for all forskningen som finnes på feltet, hevder Gaulin at religiøse som Mogahed misbruker forskning og vitenskap og er lite like nyttige som Andrew Tate. Det synes vi er er en dårlig begrunnet sammenligning med en misogynistisk internett-personlighet som er siktet for menneskehandel, voldtekt og organisering av seksuell utnyttelse av kvinner. Mogaheds fredelige og spirituelle budskap kan på ingen måte sammenlignes med rantene fra Tate til unge gutter.

Mogahed gikk i dybden på hvor dumt det er å unngå sin egen psykiske helse og viktigheten av å oppsøke profesjonell hjelp for psykiske plager. Hun kritiserte kultur som predikerer at Koranen og bønn alene løser psykiske problemer. Hun presiserte at sliter en med psykiske problemer at noe slag, er det viktig å oppsøke helsepersonell. Hun kritiserte tilnærmingen med å kun være tålmodig, hun viste til Profeten Mohammads utsagn “Trust God, but tie your camel” om hvordan en må aktivt må ta vare på egen mentale helse og få den hjelpen som er nødvendig ved psykisk sykdom.

Hun ga en del konkrete råd og pedagogiske analogier for publikum skulle huske hvorfor det er viktig å ta tak i symptomer på psykiske helseplager, og ta grep for å komme vekk fra eventuelle omgivelser som forårsaker plagene eller få profesjonell hjelp til å finne ut hva som forårsaker smerte og plager. Hun snakket om en helhetlig tilnærming til psykisk helse, i tråd med moderne psykologi og mange av hennes råd ville kunne blitt gitt av en hvilke som helst kognitiv psykolog.

Det er helt fair å være kritisk til religion og religiøse lederskikkelser, men det bør være basert på saklighet og sannferdighet.

 

0 0 votes
Artikkelvurdering
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments