Herredømmeteologi – en farlig form for kristendom?

|

Ikke alle kristne vil gi keiseren hva keiserens er. Ifølge tilhengere av herredømmeteologien bør hele samfunnet styres i tråd med deres form for kristendom.

Av Hanne Trangerud

I over ti år har «Road to Majority»-konferansen vært et viktig bindeledd mellom republikanske politikere og konservative kristne i USA. Årets konferanse viser en urovekkende utvikling der såkalt dominionism (herredømmeteologi) har fått økende aksept og innflytelse. Dette er problematisk fordi det her ikke bare handler om å fremme kristne verdier og kjernesaker, men om å etablere lover som skal bringe hele samfunnet i samsvar med en bestemt versjon av kristendommen.

Det er ikke ubetydelig når dominionism får en så sentral plass på et arrangement som «Road to Majority». Konferansen har siden 2010 blitt arrangert av Faith and Freedom Coalition, en kristenkonservativ organisasjon ledet av Ralph Reed som ved statlige og føderale valg kontakter millioner av velgere til støtte for republikanere som fremmer deres sak. Den årlige konferansen gir politiske kandidater mulighet til å markere seg, og utvalgte talere kan påvirke agendaen for kommende valg. Nå handler det først og fremst om å få kontroll over Kongressen i 2022 og Det hvite hus i 2024. Men også lokale institusjoner, som domstoler og skolestyrer, er viktige kamparenaer.

Konservative kristnes engasjement i politikk og andre samfunnsarenaer har vært økende siden midten av 1900-tallet. I 90-åra begynte forskere å snakke om dominionism for å beskrive det målet enkelte kristne hadde om kontroll over samfunnet. Kort sagt går ideen ut på at Gud ved skapelsen ga Adam og Eva herredømme over jorden; ved syndefallet tapte de dette og djevelen overtok; da Jesus døde på korset, frelste han ikke bare angrende syndere (slik den tradisjonelle forståelsen av forsoningen er), men gjenvant også herredømmet over jorden; denne autoriteten gir han så tilbake til de sanne troende, som dermed har fått i oppdrag å gjenerobre verden fra djevelen og hans allierte.

Det er dette en rekke innflytelsesrike kristne nå forsøker å gjøre ved å involvere seg aktivt i amerikansk politikk.

Det fins ulike varianter av dominionism. Mest kjent er ideen om kontroll over de syv sfærene som former kulturen og menneskenes sinn: Religion, familie, politikk, kunst/underholdning, media, økonomi og utdanning. Modellen ble popularisert av Lance Wallnau som syv fjell de kristne må erobre for å oppnå herredømme. Wallnau, som arbeider med strategisk kommunikasjon, ble for alvor kjent da han promoterte et annet konsept: Donald Trump som en moderne kong Kyros.

Ideen om dominionism spilte en viktig rolle i kulissene under presidentvalget 2016. På årets «Road to Majority»-konferanse har den imidlertid fått en egen samling, kalt «The Seven Mountains of Influence». Selv om Wallnau ikke står på talerlisten, viser dette at konseptet hans nå har fått solid fotfeste i et sentralt kristenkonservativt politisk miljø med stor innflytelse på det republikanske partiet.

I år, som tidligere, deltok flere kjente republikanske politikere, blant annet Mike Pence, Lindsey Graham, Marco Rubio og Ted Cruz. Sistnevntes far er tilhenger av dominionism og har tidligere omtalt sønnen som salvet av Gud for å hjelpe kristne til å vinne herredømme.

At konferansen ble avholdt i Florida, bidro trolig til den sterke jubelen da guvernør Ron DeSantis entret scenen. Mange konservative kristne som mener pandemitiltakene var bevisste angrep på religionsfriheten, anser DeSantis liberale håndtering som en heltedåd.

Få dager før konferansen signerte DeSantis en ny lov som gjorde det obligatorisk med minst ett minutt stillhet til bønn eller meditasjon i offentlige skoler. Fra før var dette opp til skoledistriktene. Også guvernøren som innførte denne loven, senator Rick Scott, deltok på konferansen.

DeSantis nye lov bør først og fremst anses som en symbolhandling beregnet på konservative kristne velgere. Da amerikansk høyesterett på 60-tallet erklærte at bønn og bibellesning i regi av offentlige skoler var grunnlovsstridig, mente mange kristne at nasjonen kastet Gud ut av skolen. DeSantos utsagn i forbindelse med lovsigneringen viser at han ønsker å reversere dette: «Ideen om at du bare kan skyve Gud ut av alle institusjoner og så lykkes – jeg beklager, men grunnlovsfedrene trodde ikke det.»

DeSantis kan få en sentral stilling i det republikanske partiet fremover. På meningsmålinger om hvem som bør bli partiets neste presidentkandidat har han fått en solid andreplass, kun slått av Donald Trump. Trump har også uttalt at han vil vurdere DeSantis som visepresidentkandidat dersom han velger å gjøre comeback i 2024.

Gjennom årets «Road to Majority»-konferanse har dominionism åpent blir koblet til innflytelsesrike politikere. Mange kristne (også i Norge) kjenner ikke til denne ideologien, men gir sin støtte til de nevnte politikerne fordi de ser ut til å forsvare kristne verdier. Men dette er en intolerant og farlig form for kristendom.

Tilhengerne av dominionism har som mål å gjøre USA til en kristen nasjon, blant annet gjennom lovgivning. Også internasjonalt søker de å vinne hele nasjoner til Guds rike (i motsetning til tradisjonell evangelisme som fokuserer på personer). Selv om de snakker mye om religionsfrihet, handler det i denne kontekst primært om frihet for en gitt forståelse av kristendommen. Spørsmålet blir da hvor grensen går for hvilke lover man vil innføre – og hva man vil gjøre med dem som ikke vil følge dem.

Innlegget ble først publisert i Vårt Land 11.8.2021.

0 0 votes
Artikkelvurdering
dominionismherredømmeteologikristendomUSA
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments