Humanistforbundet krever den straffen vi fortjener – ikke den vi har fått

|

At man blir straffet når man gjør en feil er naturlig. Et «straffegebyr»på 3,5 millioner kroner for å oversitte en søknadsfrist fremstår likevel som blodig urettferdig, mener Børre Sørdahl i Humanistforbundet.

Av Børre Sørdahl, styreleder i Humanistforbundet

Foto: Tom Benjaminsen

Vårt livssynsforbund har gjort en tabbe: Vi var syv virkedager for sene med sende medlemslistene til Fylkesmannen i Viken i mars. Straffegebyret blir 100%, hvilket vil si over 3,5 millioner kroner – eller mer enn en halv million kroner per virkedag. Vi synes dette er blodig urettferdig og krever derfor at statsråden tar affære og sørger for at norske kvalifiserte tros- og livssyn får sine rettmessige midler!

«Straff defineres gjerne som et onde samfunnet påfører lovbryteren, for at det skal oppleves som et onde. Det er således liten tvil om at straff er ment å fungere som en reaksjon på den handling gjerningsmannen har begått, for å hindre at gjerningsmannen selv eller andre begår liknende handlinger.» (jusinfo.no)

Derfor får gjerne overtredelser store konsekvenser. Hvis en kjører på rødt lys, er «straffen» 6.800 kroner, eller 8.500 kroner om man kjører i 55 km/t i 30-sonen. For næringslivet påløper en tvangsmulkt på 1.150 kroner per dag om f.eks. selvangivelsen ikke leveres innen frist.

Økonomisk likebehandling

«Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.» (regjeringen.no)

Vår organisasjon teller tre ansatte og deler i år skjebne med et dusin andre små organisasjoner ved at tidsfristen for innsending av medlemsliste glapp i en hektisk hverdag. Og i motsetning til annen «rettspraksis», har vi i realiteten ingen ankemuligheter etter «avsagt dom». Til tross for ingen varsling av tidsfrist eller purring er blitt gitt underveis.

Det er vårt håp at det politiske systemet også i denne situasjonen viser respekt for våre mange medlemmers valg av livssynssamfunn når «straffeutmålingen» vurderes.

Straff som fortjent

Naturligvis må vi ta vår straff for overtredelsen, en straff som fortjent. Selv om ingen liv er satt i fare, ingen eiendeler er ødelagte, intet lovbrudd er begått, ingen skade er skjedd. Men hvilken straff er rettferdig? Er 3,5 millioner et fornuftig nivå – eller rett og slett blodig urettferdig?

Vi krever at statsråden tar affære og rydder opp i den urettferdighet som vi er utsatt for, ved å godkjenne rettmessige krav fra alle de angjeldende og kvalifiserte tros- og livssynssamfunn.

Les mer om tilskuddssaken: 

Lær mer om Humanistforbundet gjennom Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 

 

 

 

0 0 votes
Artikkelvurdering
Barne- og familiedepartementettilskuddtilskuddsfrist
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments