Hva er en salme?

|

Har du lurt på hva en salme egentlig er for noe? Norges beste salmeblogger, Leif Haugen, gir en forklaring. Ta også en tur innom salmebloggene hans for å lære mer om denne kunstformen. 

Av Leif Haugen
Leif Haugen (2)
 Hva er en kristen salme?

Hvis vi spør den norske befolkning om hva en kristen salme er, ville vi trolig fått vidt forskjellige svar. Noen ville nok tenkt på Salmens Bok og trukket frem noe fra Bibelen. Andre hadde kanskje nevnt en eller annen åndelig sang eller vise. Men jeg er ikke så sikker på om alle ville komme på en salmetittel sånn i farten.

Skulle jeg likevel driste meg til å tippe på salmer som folk ville nevne, måtte det kanskje bli blant disse: Deilig er jorden, Kjærlighet fra Gud, Lei milde ljos, O bli hos meg, Med Jesus vil eg fara, Han tek ikkje glansen av livet, Bred dina vida vingar, Det er makt i de foldede hender, Mitt hjerte  alltid vanker, Blott en dag, Navnet Jesus blekner aldri, Å leva det er å elska, Ingen er så trygg i fare og Alltid freidig når du går. Men vi har allerede et problem. Ikke alle av disse sangene står i salmeboken.

 Menigheten skal kjenne seg igjen i det som synges.

Hvordan kan vi så bestemme hva en salme er for noe? La oss begynne med det enkleste. Salmen skal synges. Den er altså en sang. Men ikke alle sanger er dermed salmer. Heller ikke er det slik at alle dikt er salmer. Men salmen er en lyrisk sangbar tekst. Det stilles imidlertid strenge krav både til innhold og form om vi skal kunne kalle en tekst for en salme.

Noen sier at salmer er kirkelige sanger. Det er for så vidt rett. Men sangen blir ikke en salme bare fordi vi tar den inn i kirkerommet. Den har nemlig også et menighetsperspektiv. Salmen skal synges av den kristne forsamlingen i kirken. Menigheten skal kjenne seg igjen i det som synges. Salmen blir dermed menighetens stemme for Gud. Lovsangen blir således den troendes takk og tilbedelse av Gud.

Salmen må ikke bli så avansert at den ikke forstås av vanlige folk.

I tillegg til dette legges det et teologisk prinsipp til grunn for salmediktningen. Salmen er en forkynnelse av den kristne tro. Her skiller salmen seg fra annen lyrisk diktning. Den er bundet av det kristne budskapet. Derfor var den første salmesangen kun Salmens Bok i Bibelen. De første kristne godtok ikke noen annen form for sang enn den de hadde i Bibelen.

Det siste prinsippet i salmesangen er kanskje ikke like lett å få tak i. Hva er det som gjør at en salmeforfatter virkelig har funnet salmetonen? Salmen har en lyrisk form og et billedspråk som løfter den frem og gjør at den skiller seg ut fra de vanlige sangtekstene både hva melodi, innhold og lyrisk uttrykk angår.

Det er likevel et men. Salmen må ikke bli så avansert at den ikke forstås av vanlige folk. Med andre ord: Salmen er både enkel og genial. Derfor er det stadig salmer som arves fra den ene salmeboken til den andre. De er udødelige. Salmer knyttet til store kristne fester og høytider og begivenheter som fødsel, bryllup og død hører naturlig med blant disse.

Leif Haugen. Bergen, 20. oktober 2013

Les Leif Haugens salmeblogg:

0 0 votes
Artikkelvurdering
kristendomLeif Haugensalmesalmersang
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments