Hvor ligger lojaliteten til Hareide?

|

Christian Paaske mener det er grunn til bekymring, når sentrale rikspolitikere setter Jesus foran kongen, og kristendommen høyere enn Norge.

Av Christian Paaske

christianpaaskerDet er foruroligende når KrF leder Knut Arild Hareide sier han er først og fremst kristen, og så norsk. Han spissformulerer det ved å si at han er glad i kongen, men han er mer glad i Jesus. At en sentral person i landets styre setter en imaginær person over et levende menneske er bekymringsfullt i seg selv, men vi har religionsfrihet i Norge og folk må få tro hva de vil. I et sivilisert samfunn er religion imidlertid en privatsak. I det offentlige rom og i politikk spesielt, må det være et udiskutabelt vilkår at landets lover står over religiøse lover. Prinsippet Knut Arild Hareide åpner for kan lett forstås slik at lojalitet til religion står høyere enn til samfunnsfellesskapet. Å ha lojalitet til en fremmed makt fra en politiker vil i andre sammenhenger være svært alvorlig.

Religionsfrihet forutsetter gjensidig respekt for andres religion, men er kun mulig dersom religion er en privatsak. Politisk frihet forutsetter respekt for alle politiske syn, men ikke syn som vil oppheve politisk frihet. I møte med islam som er en ikke-sekularisert lovregulert religion med mål av statsdannelse er dette et problem. Der skilles det ikke mellom religion og politikk. Hos Knut Arild Hareide er dette skillet utydelig. Kanskje han bør gå i tenkeboks og reflektere over forskjellen mellom politikk og religion og hvilke konsekvenser det har i et multikulturelt samfunn å blande dem sammen?

De fleste religioner forbyr å tenke rasjonelt. Det er en urgammel oppskrift på ideologisk kontroll å innføre forbud mot selvstendig og kritisk tenkning. Å sette tro over fornuft legitimerer å handle irrasjonelt. Å handle rasjonelt er grunnlag for vår menneskelighet. Det er rom for tro i det private, men i det offentlige rom i et multikulturelt samfunnsfelleskap må våre handlinger overfor hverandre være rasjonelt begrunnet. Alt annet fører til konflikt og i siste ende religionskrig.

Dette innlegget ble opprinnelige publisert på Christian Paaskes blogg, og er gjengitt her med tillatelse. 

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

0 0 votes
Artikkelvurdering
Christian PaaskeKnut Arild HareideKrFKristelig folkeparti
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments