Ingen straff for frafall i islam

|

Ved å gi uttrykk for at det er større enighet om dødsstraff for frafallenhet i islam enn det virkelig er, bidrar Aftenposten til å gi dem som forfekter et slikt syn større troverdighet, mener ahmadiyyaimamen Yasir Fawsi. 

Av imam Yasir Fawzi

Yasir FawziI disse dager er frafall fra islam et aktuelt tema i Aftenposten. Det er veldig trist at folk som forlater islam opplever hets og trusler, og at noen til og med blir drept. Trist er det også at media ser ut å forsvare denne type holdninger ved å hevde at det finnes påbud i islam om å straffe den frafalne. Er formålet bare å belyse de frafalnes situasjon, eller også å få flere muslimer til å tro at straff for frafall er i henhold til islam, slik at de kan fortsette å plage den som faller fra islam?

En metode nylig brukt Aftenposten for å bevise straff for frafall i islamske tekster, var å hevde at “mange muslimer anser hadither som likeverdige med budskapet i Koranen”, og at “flere hadither foreskriver dødsstraff for frafall”.

Slik ble det gjort forsøk på å gi troverdighet til en falsk hadith som brukes for å forsvare straff for frafall. Fakta er at de aller fleste muslimer ikke anser hadith som likeverdig med Koranen! I tillegg er det langt flere hadither som støtter Koranens budskap om at det ikke er noen menneskelig straff for frafall. Hadithen som journalistene i Aftenposten refererte til lød slik: “Drep den som skifter religion.” Å tro at dette er Muhammads ord, er som å tro at Muhammad ga totalt blaffen i alle versene i Koranen som diskuterer frafall og religionsfrihet, og heller drepte alle som konverterte til islam…

Virkeligheten er at det er de som mener at frafall skal straffes som egentlig har mistet troen på Gud, og som virkelig har falt fra den opprinnelige islam.

Koranen er ikke verdens lengste bok; Men de som hevder at denne boken befaler straff for frafall, vet godt at de aller fleste aldri gidder å sjekke opp om dette faktisk stemmer. Er det ingen som legger merke til at koranvers aldri nevnes for å forsvare straff for frafall? Hvis man noen gang setter av litt tid for å studere Koranen, vil man trist nok innse at alle versene som snakker om straff for frafall, snakker kun om Guds straff i det hinsidige. Profeten på sin side blir gang på gang minnet på at han bare er en advarer, ingen vokter.

I en nylig artikkel i Aftenposten blir det også hevdet at «Ifølge Koranen skal frafall straffes, men det står ikke hvordan.» Videre siteres det et vers som åpenbart forteller at det er Gud som skal straffe. Og sånn er det med frafall ifølge islam, det er Gud som har påtatt seg ansvaret for det.

Det er synd at hvis man som muslim offentlig innrømmer at man ikke lenger innehar gudstro, blir straffet av sine «trosfeller» for sin ærlighet. Virkeligheten er at det er de som mener at frafall skal straffes som egentlig har mistet troen på Gud, og som virkelig har falt fra den opprinnelige islam.

“Ahmadiyya-bevegelsens grunnlegger, Mirza Ghulam Ahmad, sa følgende om dette:
Ingen religion trenger å bruke makt så lenge den er i stand til å etablere sin sannhet ved hjelp av rasjonelle argumenter, ubestridte bevitnelser og åndelige tegn. Samtidig trengs det ingen flere argumenter for å bevise en religion falsk, som ikke har disse kvalitetene, og som må ty til sverdet for å gjøre opp for sine svakheter. En slik religion blir faktisk kuttet av sitt eget sverd.”

Yasir Fawzi
Imam, Ahmadiyya Muslim Jama’at

0 0 votes
Artikkelvurdering
ahmadiyyaapostasidødsstrafffrafallenhetIslamYasir Fawzi
Abonner
Send e-postmelding når
1 Kommentar
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] var fortsatt med i gruppen. I oktober delte jeg mitt innlegg fra Religioner.no, hvor jeg bare hadde forsøkt å bevise fra Koranen at islam ikke tillater straff for frafall. Helt […]