Karikaturer fornærmer ikke Profeten, men den troende

|

Hvorfor er karikaturer av Muhammed så krenkende for muslimer? Svaret er at de oppleves som et angrep på muslimers selvobjekt, skriver Shahram Shaygani og Farhan Shah. 

Av Shahram Shaygani og Farhan Shah

I kjølvannet av det bestialske angrepet på en fransk lærer i Frankrike, som ble tatt av dage for å ha vist frem Mohammed-karikaturer i et ledd av undervisningen om ytringsfrihet, blåses det nytt liv i debatten om ytringsfrihets verdi og religionskritikk, som for en del troende muslimer kan oppleves som blasfemisk.

I Norge går debatten om hvorvidt norske lærere bør vise frem karikaturtegningene i en del av sin undervisning. Vi mener at et prinsipielt forsvar av ytringsfrihet som en bærebjelke i et fungerende liberalt demokrati – med fri meningsbrytning, debatt og kritikk – er nøkkelen for en kritisk demokratisk kultur. En kultur hvor borgere har mulighet til å påvirke statens styresett gjennom deltagelse i offentlig debatt og valg, er nødvendig. Dette uavhengig av om fri meningsbrytning sårer eller krenker andres følelser knyttet for eksempel til religion og religionens helligheter. Med andre ord, det å få sine følelser krenket på grunn av koranskjending eller karikaturer av Mohammed, er ikke en krenkelse av en rettighet.

Dog mener vi at det er nyttig i et stadig mer livssynspluralistisk samfunn å føre en samtale om ytringsfrihetens etiske og moralske dimensjon. Sagt med andre ord, er siktemålet med å vise frem Muhammed-karikaturer kun å fremprovosere en reaksjon? Eller er hensikten å føre en åpen og respektfull samtale om ytringsfrihets verdi på den ene siden, og samtidig åpne opp for en forståelse for religionens eksistensielle funksjon for troende?

Vi ønsker å understreke at religiøse opplevelser, som alle andre menneskelige opplevelser, internaliseres i det psykologiske apparatet og får en unik og privat form. For mange troende mennesker, har religiøse helligdommer, for eksempel Koranen eller profeten Mohammad, en helende og samlende virkning på selvopplevelsen. For å forstå raseriet som utløses av noen med muslimsk tro når karikaturene blir publisert, bør vi ta innover oss at profeten Mohammad ikke bare var et menneske som levde for over 1400 år siden, men er et internalisert objekt som lever i hver og en troende muslim og har en psykologisk funksjon. Profeten Mohammad, fra et psykoanalytisk ståsted, kalles for et selvobjekt.

Selvobjekt kan defineres som et idealisert og internalisert skikkelse, et psykologisk bilde (objekt) som holder selvopplevelsen sammen, vitaliserer den og i kritiske situasjoner virker trøstende. I en krevende livssituasjon, kan selvets psykologiske liv være avhengig av selvobjektet. Med dette som forståelsesperspektiv, kan Mohammad-karikaturer som skildrer han på nedverdigende vis, forløse sterke affekter fordi slike ytringer kan tolkes som angrep på ens identitet og idealiserte selvobjekter.

En bevissthet overfor hellighetenes eksistensielle funksjon og verdi, er nyttig for å legge opp til en konstruktiv samtale om et betent og krevende tema. I en så opphetet debatt kan kanskje en slik refleksjon åpne nye dører og gi mulighet for at vi kan komme nærmere hverandre uansett om vi er muslimer, ex-muslimer eller islamkritikere.

Troende muslimer kan forstå opphavet til sitt raseri når de blir konfrontert med karikaturtegninger av profeten. Karikaturene handler først og fremst om et angrep på deres selvobjekt og skaper en frykt for at deres selv kollapser. Islamkritikere og ex-muslimer kan anstrenge seg empatisk og forstå hvorfor slike karikaturer oppleves så krenkende og vanærende for enkelte muslimer uten å måtte gi avkall på deres prinsipielle forsvar for ytringsfrihet og religionskritikk.

Når alt dette er sagt, må vi alle på tvers av våre politiske, religiøse og livssynsmessige skillelinjer, fordømme på det sterkeste og helt ubetinget all form for vold som rettes mot individer som ytrer seg i offentligheten. Karikaturene fornærmer ikke profeten, men den troende. Hvis en velger å svare på karikaturene med vold, vil ikke profetens ære gjenopprettes, men man vil kanskje fylle rollen som en nyttig idiot for islamofobiske aktører.

Shahram Shaygani er psykoanalytiker. Farhan Shah er eksistensialistisk filosof og islamforsker . Innlegget ble først publisert i Klassekampen. 

0 0 votes
Artikkelvurdering
fornærmelserkrenkelseMuhammedMuhammed-karikaturervold
Abonner
Send e-postmelding når
5 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Per Klaveersen ;;::;:; ✈ ©

Aborterte fostre, avføring fra aper og leveren til haier: Alt har med vaksinene å gjøre

Selskapene som nå utvikler vaksiner mot korona bruker utallige ingredienser. Noen av dem er ganske eksotiske.

https://www.youtube.com/watch?list=PLwfFtDFZDpwutYOt4Ds-626kTMX3gDcuD&v=kyxmrwbTKoM&feature=emb_logo

Per Klaveersen ;;::;:; ✈ ©

jo selvsagt propaganda for å presentere klimaendringene som noe som skyldes nivåer av co2. menneskeskapt forurensing påstås det altid ,men sanheten er industrien forfalsker klimaet industrielt med fly som sprer forurensing.. patentert med viten og vilje skapes en usikker farlig verden der mennesket i seg selv er problemet matrix.. et klimateater iscenesatt av globalistene og sosialistene som gjennom fn eu den millitære industrielle makt driver verden som en inc corporation med folkestyre kun som rene skalkesjul for folks øyne bedrag..

en mengde bærekraftig pølsevev løgnpropaganda pågår for å masse kondisjonere folket mot hoved målet som er helt klart en ny verdensorden ; nwo the new world order..

Global oppvarming og klimatiske endringer blir med andre ord kunstig fremprovosert med viten og vilje kjemisk spraying fra fly som sprer aerosolert flyveaske avfall fra kullindustri mm . et klimaspill for galleriet pågår der du er med som skuesepiller uten at du nødvendigvis forstår du er med på teateret…

Husk det er slik den globalistiske bilderberger tilhørende eliten arbeider ,dvs den industrielle millitære kompleks som ødelegger kloden bare pga makt og kontroll.. målet er gjennom pandemier ,terror ,klimatiske endringer klimakriser å få menneskeheten under kontroll indentifisert ig innfisert med lab skapte modifiserte virus kulturer. for så tilby vaksiner og convid 1984 indentifiserings bar codes for å id merke befolkningen elektronisk som dyrets merke 666 der de fysiske pengene blir faset ut innen 2030 og kun elektroniske penger vil erstatte kontanter innebærer et merke i din høyre hand eller i din panne..

i tillegg så har de presentert et krise scenario teater basert samtidig på å lissom ville redde kloden ,når de i virkligheten nu driver å ødelegger kloden med tilsiktet kjemisk forurensing av atmosfæren stratosfæren med fly spraying…..

kjemiske aerosoler partikler barium strontium lithium aluminium kobber flyveaske kullstøv fine partikler som gennererer kunstig klimaendrende skydekke over hele kloden sprers med fly .. weathermodification.com

Men tilbake til de aborterte fostere som for norges del dreier seg om drøye 15 tusen pr år…

Husk de eksperimenterer skal dere vite med døde foster og har drevet med det i veeldig maange år.. cia har foruten å sitte på nassistenes forskning på jøder i konsentrasjonsleirene viderutviklet patenter for å koble dem mennesklige hjerne til en super datamaskin i bruzzel og i sveits.. når id convid indentifiserings vaksine id merket blir lansert som et klistremerke på huden som vil injeksjere luciferase patentert kontrollerbart id merke som vil indentifisere deg og din konto.. hvem hva hvor du er og gjør i systemet du blir tvunget til å delta i.. convid 1984 big brother see you

er kontroll indentifisert ig innfisert med lab skapte modifiserte
virus kulturer. for så tilby vaksiner og convid 1984 indentifiserings
bar codes for å id merke befolkningen elektronisk som dyrets merke 666
der de fysiske pengene blir faset ut innen 2030 og kun elektroniske
penger vil erstatte kontanter innebærer et merke i din høyre hand eller i
din panne..

i tillegg så har de presentert et krise scenario
teater basert samtidig på å lissom ville redde kloden ,når de i
virkligheten nu driver å ødelegger kloden med tilsiktet kjemisk
forurensing av atmosfæren stratosfæren med fly spraying…..

Lenge ble det hevdet bruk av deler oppmalt vev av aborterte foster ble brukt innen medisin og til og med i pepsicola smaks tilsettninger ..

Det var vanlig av media industrien å stemple slike påstander som kun konspirasjonsteorier.. folk måtte for all del ikke få vite noe om det sånn direkte alt på engang..nei bare biter av info ble lekket ut og da ofte mer som en vag påstand mer som konsprasjonsteoriaktig drømme påstander fra galninger ..

Sølvfoliehatt stempelet sikkert hørt det før..

slik vi også ser de gjør ofte nå med de som opplyser om den pågående geoengineering værmodifikasjon .
kjemiske aerosoler partikler barium strontium lithium aluminium kobber
flyveaske kullstøv fine partikler som gennererer kunstig klimaendrende
skydekke over hele kloden sprers med fly .. weathermodification.com

Men tilbake til de aborterte fostere som for norges del dreier seg om drøye 15 tusen pr år…

Husk
de eksperimenterer skal dere vite med døde foster og har drevet med det
i veeldig maange år.. cia har foruten å sitte på nassistenes forskning
på jøder i konsentrasjonsleirene viderutviklet patenter for å koble dem
mennesklige hjerne til en super datamaskin i bruzzel og i sveits.. når
id convid indentifiserings vaksine id merket blir lansert som et
klistremerke på huden som vil injeksjere luciferase patentert
kontrollerbart id merke som vil indentifisere deg og din konto.. hvem
hva hvor du er og gjør i systemet du blir tvunget til å delta i..
convid 1984 big brother see you

starhip

absolutely great writing. applause. thank you.

Kim Herøy

Slik uetisk praksis som Ivar driver med her kalles religiøst overgrep og kan føre til enorme psykologiske skader på offeret. Når en opplever slike overgrep som Ivar driver med, enten direkte eller indirekte, må en alltid fordømme det. Dette er fordi hvis en ikke sier ifra så aksepterer personen det manipulerende overgrepet. Fordi jeg ikke aksepterer religiøst overgrep sier jeg derfor ifra. Jeg håper dere andre som leser Ivars grusomme innlegg gjør det samme.

Knut Solberg

Fin artikkel.
Men denne setningen “Det finnes de som mener det å tro på Gud og evolusjon er forenlig.” virker noe underlig da jo igrunn alle store kirkesamfunn i verden mener dette. Og de aller aller fleste kristne i Norge og I Europa forøvrig. Slik har det vært i snart 100 år.
Jeg tror ikke selv kreasjonistene er uenige i akkurat dette.