Koronapandemien og pengepredikantene

|

Tragiske hendelser er alltid «gefundenes Fressen» for religiøse fanatikere av ymse slag – og når hele verden for tiden er under angrep av et nytt og farlig virus, er aktiviteten særdeles høy blant diverse «apostler» og «profeter». Pandemi-tider er predikant-tider.

Av Oddbjørn Johannessen

Læren om «å så og høste»

En sentral formidlingskanal i så måte her til lands er TV Visjon Norge, Skandinavias største kristne TV-kanal – med et påstått daglig seertall på bortimot 150.000.  For en måneds tid siden var den sør-amerikanske «profeten» Dionny Baez på besøk. Møtene med ham ble formidlet i kanalens daglige direktesending, «Studio Direkte».  Dette er et program som har som hovedformål å samle inn penger til kanalens drift.  Det foregår med andre ord en innsamlingsaksjon på TV Visjon Norge 365 dager i året, og appellen til seerne om å gi så det svir, er gjerne særlig sterk i programmets sluttminutter.

Og det var nettopp i sluttminuttene Dionny Baez «tok den helt ut» 27. februar, i en seanse som vakte stor oppmerksomhet og indignasjon i en rekke medier.  Jeg siterer her fra en reportasje i Vårt land 28. februar – og ordene er «profeten»s:

Jeg utfordrer deg til å dekke barna dine [mot korona-viruset] med et offer. Jeg skal be for alle disse bønnebegjærene. Hver forelder som ser på. Som en Guds profet utfordrer jeg deg til å ringe nummeret på skjermen. Den hellige ånd har veiledet meg med 2020 kroner.

Summen 2020 kr var selvsagt ikke tilfeldig valgt.  Kanalen feirer ellers 17-årsjubileum i år (den feirer faktisk «jubileum» hvert år), og i de øvrige sendingene har den ønskede summen fra seerne derfor tallet 17 i seg (1700, 17.000 osv).  TV Visjon Norge er herlighetsteologiens «fyrtårn» her i landet – og er tuftet på den såkalte «så og høste»-læren. Såkornet er penger, og innhøstningen består i økt velstand og helbredelse fra sykdommer og plager.

TV Visjon Norges virksomhet fører ofte til støy både i tradisjonelle og sosiale medier, og hver gang kanalen utsettes for kritikk, hevder Jan Hanvold gjerne (dersom han i det hele tatt vil svare) at ting er «tatt ut av kontekst».  Slik var det også i forhold til den ovenfor omtalte seansen med Dionny Baez, selv om det rent faktisk ikke kan bestrides at «profeten» sa det han sa – og i etterkant kalte Hanvold det «ren bibelsk lære».  Det kan jo fortone seg som en slags helgardering når Hanvold i en senere «Studio Direkte»-sending uttaler følgende:

«Når media fremstiller at vi selger frelse og helbredelse her og beskyttelse, så er jo det feil. Men det er klart det at jeg tror jo det at en profet kan få det at, OK, hvis du sår inn så og så mye, nå, for beskyttelse for deg og familien – og du tror det – ja vel, så skjer det. Ja. Og det har ikke noe med å kjøpe noen ting, men det har noe med at du gir respons til hva en profet sier».

Hver gang Jan Hanvold blir utsatt for offentlig kritikk og myndighetenes søkelys, sørger han for å uttale seg såpass ullent og tvetydig at han slipper unna med det meste. De utenlandske predikantene han jevnlig inviterer til Visjon Norge, er imidlertid mer eksplisitte. De lever og virker til daglig innenfor andre rammer – og er dermed vant til å være mindre forbeholdne.  Dionny Baez er allerede nevnt. I det følgende skal vi avlegge noen av de andre en visitt – men først noen ord om enkelte typiske tendenser i tillegg til «så og høste»-læren.

Dominion theology m.m.

Sentralt innenfor den såkalte «New Apostolic Reformation» (NAR), som både Hanvold og de utenlandske predikantene han inviterer, kan knyttes til, står begreper som «den femfoldige tjeneste» og «dominion theology».  I «de siste tider» skal det angivelig reises opp en ny generasjon dedikerte kristne, som skal gjøre større undere enn det Jesus gjorde. Her henvises det til Joh. 14, 12ff, der det står: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.»  Dette tolkes helt bokstavelig – og særlig to av «rollene» i det som kalles «den femfoldige tjenesten, blir framhevet: Apostlenes og profetenes.  Det er m.a.o. snakk om en form for spesialisert utrustning.  Særegent for retningen «dominion theology» er den oppfatning at «apostlene» skal erobre bestemte geografiske områder for Gud, der de skal drive «spiritual warfare». Det vil føre for langt å gå i detaljer her, men Jan Hanvold oppfatter seg som en apostel for Skandinavia, mens hans venn og samarbeidspartner, Jan-Aage Torp er apostel for Europa (særlig Øst-Europa).

Den koreansk-amerikanske pastoren Ché Ahn (HRock Church, Pasadena) kaller seg også «apostel», og i disse dager skulle han ha vært gjestepredikant på TV Visjon Norge.  Det satte korona-pandemien en stopper for, men han deltar for tiden stadig i nettmøter sammen med et knippe kolleger. I et slikt møte for noen dager siden – for øvrig med overskriften «God’s Response to COVID-19» – tok han utgangspunkt i en av bønnene i Fadervår: «La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen».  Han hevdet at den greske grunnteksten her inneholder et imperativ, en kommando, som gir sanne kristne autoritet til å «underlegge seg fienden og ta herredømme».  Det videre resonnementet hans gikk omtrent slik: Jesus er kongenes konge, men vi er også konger (med ham) – og konger gir forordninger. Da Jesus utførte mirakler, kom han ikke med forsiktige forespørsler. Han brukte sin kongelige autoritet og i form av kommandoer.

Dette predikantmøtet var altså viet korona-pandemien, og Ché Ahns budskap var tydelig: Korona-viruset kunne kommanderes bort i Jesu navn.

Flere «apostler» deltok på dette nettmøtet, bl.a. Bill Johnson og Kris Vallotton (begge fra Bethel Church, Redding).  Bill Johnson henviste til noen vers i Salme 91 (vers som Jan Hanvold og en del andre beslektede predikanter også ofte siterer), der han mente å finne grunnlag for at den troende er beskyttet fra «pest som farer fram i mørket» (v. 6). Guds folk er trygt og beskyttet, og de trenger ikke å gjemme seg. Nei, de skal «trampe på mørkets makter» (v. 13).  «Jeg tror dette er tiden for den største helbredende vekkelsen som noensinne har rammet jorden», slo han fast.  Og kollegaen Kris Vallotton fulgte opp med en bønn, der han snakket direkte til korona-viruset og kommanderte det til å «forlate jorden, akkurat nå, i Jesu navn!»

«Profetene» er ikke så avhengige som «apostlene» av å forankre budskapet i bibelvers, siden de stadig mottar «kunnskapsord» og «profetier» direkte fra Den hellige ånd.  Dionny Baez’ påstand om at man kunne beskytte barna sine mot smitte ved å gi 2020 kr til Visjon Norge, er et eksempel på dette.  En annen «profet» som har vært gjestepredikant på Visjon Norge flere ganger de siste par årene, er Rich Vera.  Han har, som Baez, latinamerikansk bakgrunn, men holder til i Florida (menigheten Center Arena).  Jevnlig holder han prekener på Facebook til følgerne sine, og 14. mars prekte han direkte fra bilen sin:

Hør her! Mens alle i her byen og i verden (…) holder seg hjemme og låser seg inne, fordi de ikke vil røre ved andre mennesker (…), har vi gode nyheter:  I morgen formiddag kl. 10.30 holder jeg gudstjeneste – med korona eller uten korona (…). Hvis du har koronafrykt, så bare kom. Jeg skal fortelle deg noe: Vi har kuren på Center Arena. Vi har motgiften. Ah, vi har det! Jesu blod og Den hellige ånds kraft vil helbrede deg fra ethvert virus du måtte ha, og vil også befri deg fra alt du ellers vil slite med».

«Motgiften» ble presentert som en olje, salvet av Den hellige ånd, som han skulle smøre menighetsmedlemmene med.  Han hadde allerede salvet både seg selv, kona og barna med den.

Den sør-afrikanske «profeten» William Undi (også en av Visjon Norges gjestepredikanter) er ikke mindre smålåten enn Rich Vera. I en Facebook-preken 18. mars fortalte han at han sammen med menigheten sin (Beloved Sons Ministries) de kommende dagene skulle «be mot korna-viruset», og siden den kristne kirke i «de siste dager» er blitt gitt Jesu autoritet, kunne den kommandere viruset til å forsvinne. Møtene skulle fortsette som normalt. Han skulle legge hendene på de syke, lamme skulle gå, blinde se – og døde skulle vekkes opp. Og – NB! – Gud hadde fortalt ham at 28. mars ville det komme «great news». Følgerne ble bedt om å notere ned datoen.

La meg sveipe innom to predikanter til, som har betydd mye for Jan Hanvold og Visjon Norge:  «Apostel» Guillermo Maldonado og Rodney Howard-Browne, som – så vidt jeg vet – helst titulerer seg evangelist. Begge har i løpet av de siste ukene holdt oppsiktsvekkende prekener med utgangspunkt i korona-pandemien, der de har raljert temmelig smakløst over folks frykt.  «We are raising revivalists, not pansies!” slo Howard-Brown fast på et møte I menigheten sin «River Tampa Church» i Florida 23. Mars. Talen hadde overskriften «End of Days», og Howard-Browne understreket at den eneste gangen kirken hans kom til å være tom, var etter «The Rapture» («opprykkelsen»).  Møtet ble lagt ut på Youtube, og der kunne man se hvordan alle de tilstedeværende, på evangelistens oppfordring, gikk rundt i salen og håndhilste på hverandre, fordi de angivelig skulle være «beskyttet». En uke tidligere sto «apostel» Guillermo Maldonado på talerstolen i sin menighet, «El Rey Jesús» (også den i Florida) og latterliggjorde kirker som hadde lukket dørene for å hindre virus-smitte.  «Velkommen i Guds hus», hilste han forsamlingen – og fortsatte: «I Guds nærvær kan intet virus stå imot!»

Predikantene, pandemien – og Donald Trump

Felles for alle de utenlandske mirakelpredikantene jeg har omtalt her, er at de har øvd sterk innflytelse på enkelte norske kristenmiljøer.  Jan Hanvold og TV Visjon Norge har altså hatt et nært forhold til Dionny Baez, Rich Vera, Rodney Howard-Browne, Guillermo Maldonado og William Undi – og sistnevnte har gått på bibelskole hos Bill Johnson, som sammen med Kris Vallotton, har fungert som en slags åndelige guider for IMI-kirken og Acta bibelskole i Stavanger.

La meg i denne sammenheng også nevne Jan-Aage Torp i Oslokirken, som forrige uke lanserte sitt program «Hovedstaden» på TV Visjon Norge. Det er en programserie der han etter eget utsagn skal intervjue samfunnstopper og kristenledere.  I et innlegg på Oslokirken egen blogg deler han en videosnutt fra et av William Undis møter på TV Visjon Norge for et år siden, der Undi kom med en «profeti» vedrørende TV-virksomhet i Oslo, som Torp tolket som en bekreftelse på at hans programplaner var villet av Gud.

Både Jan Hanvold og Jan-Aage Torp er ihuga tilhengere av president Donald Trump (han er innsatt av Gud).  Det samme gjelder flertallet av de tilreisende predikantene, og man kan saktens lure på om forholdet er gjensidig, altså at det denne predikanttypen representerer, er noe som tiltaler Trump.  Her skal jeg ikke forsøke meg på noen omfattende politisk analyse, men bare konstatere at det blant disse predikantenes tilhengere også er et overveldende flertall av Trump-tilhengere, og at presidenten i mange sammenhenger har fridd til dem.  Ja, mer enn det.  Han har faktisk hentet en «åndelig veileder» nettopp fra dette miljøet til Det hvite hus – Paula White (som også står på Hanvolds predikant-ønskeliste).

Den 3. januar i år ble det sparket i gang en bønneaksjon for Donald Trump i Guillermo Maldonados menighet i Florida – kalt «Evangelicals for Trump». Trump var selv til stede og talte til forsamlingen. Aksjonen var et svar på at en redaktør for den konservative avisen «Christianity Today» hadde kalt Trump en løgner og forlangt hans avgang. Det har tidligere vært flere bønnemøter i Det hvite hus, der evangelikale mirakelpredikanter har stått i ring rundt presidenten og lagt hendene på ham.  En av dem som da har deltatt, er Rodney Howard-Browne.

Er det så noen grunn til å anta at Donald Trump selv er en «skapkarismatisk» kristen? Neppe.  Men han ser antakelig verdien i disse miljøenes støtte. Det er imidlertid et berøringspunkt mellom disse predikantenes og Trumps verden som kanskje er blitt litt oversett.  Stikkordet her er pastor Norman Vincent Peale.  Han var ikke karismatiker, så vidt meg bekjent, men pastor i en reformert kirke.  I 1952 publiserte han boken The Power of Positive Thinking. Den ble raskt en bestselger og oversatt til flere språk. Trump har flere ganger framholdt Norman Vincent Peale som et ideal og omtalt ham som “my pastor” (med referanse til at han som ung frekventerte Peales gudstjenester) – og som en svært viktig forfatter (med referanse til nevnte bok). Peale presenteres ofte både som en sentral forløper for amerikansk herlighetsteologi – og som en inspirator for ikke-kristne “positive thinkers”. Enkelte politiske observatører i USA har kommentert at når Trump stadig pynter på sannheten, enten det nå gjelder overestimering av tilstedeværende tilhengere på politiske møter, eller – som i disse dager – overoptimistiske «statements» om at korona-pandemien kan være bekjempet innen (eller rett etter) påske, så kan det ha noe med innflytelsen fra Peales «positive thinking» å gjøre.  Her ligger det et mulig møtepunkt (i hvert fall retorisk) mellom den Peale-inspirerte presidenten og hans herlighetsteologiske støttespillere.

Kristendom?

Så kan man spørre seg om den typen mirakelforkynnelse som påstår at man kan høste god helse og materielle goder som en gjenytelse for «såkorn» på vipps eller andre betalingsmetoder – og/eller som hevder at sanne kristne har autoritet til å utslette korona-virus, pest og plager, egentlig kan kalles kristendom.  Visstnok brukes det kristne begreper og en del kjente fraser, men de dominerende elementene i forkynnelsen avviker sterkt fra den teologien (enten den kalles konservativ eller liberal) som man finner i det fleste historiske kirkesamfunn. Det kan i så måte være interessant å merke seg det tydelige slektskapet mellom herlighetsteologi og en del tendenser i enkelte New Age-miljøer.  «Loven om å så og høste», som Jan Hanvold m.fl. kaller et «bibelsk  prinsipp», likner svært på «The law of Attraction» som bl.a. er hovedbudskapet i bestselgeren The Secret av Rhonda Byrne (2006).  Det kan jo i den sammenheng også være interessant å registrere at mirakelpredikanten Svein-Magne Pedersen, som for tiden tilbyr korona-beskyttelse på forbønnstelefon (jf. Vårt land 26. mars) ofte har vært representert med stand på såkalte alternativmesser.

Legitimerende deltakelse?

TV Visjon Norge er avhengig av sine sendepartnere, det vil si de menigheter og organisasjoner som benytter seg av kanalens sendeflate.  Noen av disse er, overraskende nok, lutherske.  Det virker nokså uforståelig at disse ikke ser det teologisk og etisk problematiske ved å assosieres med den type forkynnervirksomhet som her er beskrevet.  Det gjelder bl.a. Normisjon, som via «Jesusnett» har vært å se på TV Visjon Norge i mange år.  Det kan være nærliggende å tenke at de muligens kun betrakter kanalen som et nøytralt verktøy, men da er det i så fall underlig – ja, ganske uforståelig –  at programlederne Helge og Mary Skaaheim stilte opp med en hyllesttale til Hanvold og Visjon Norge under et direktesendt 17-årsjubileumsprogram for et par dager siden.  Uansett hva de selv innerst inne måtte mene, bidrar de – som en del av det Hanvold kaller «Visjon Norge-familien» – til å legitimere en ytterst usunn, ekstrem og manipulerende religionsutøvelse.

Enda mer oppsiktsvekkende er det at Aftenpostens sjefredaktør, Trine Eilertsen, var det første intervjuobjektet i Jan-Aage Torps program «Hovedstaden» (sendt 23. mars).  Dette har da også vakt berettiget oppsikt – og hennes deltakelse ble brukt for alt den var verdt både av TV Visjon Norge og på Torps blogger (som han har flere av). Det burde hun vel ha tenkt over på forhånd?

I «Meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

0 0 votes
Artikkelvurdering
koronamirakelkristendompengepredikanterVisjon Norge
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments