Kristensionismen og Harmageddon

|
Skjermbilde (4521)

Sist høst hadde Tonje Hessen Scheis film «Praying for Armageddon» premiere – først i USA, og deretter på norske kinoer. Filmen fikk en uplanlagt, ny aktualitet etter Hamas’ terroraksjon i Israel 7. oktober – med påfølgende israelsk bombing av Gaza. Nylig ble den også vist i NRK-programmet «Trygdekontoret».

«I want to see Jesus slay the enemies and watch the blood run up to the bits of the horses!”  Disse ordene kommer fra pastor Gary Burd i filmen. Han parafraserer noen vers fra et par kapitler i Johannes’ åpenbaring, som han slår sammen i et bokstavelig forstått endetidsscenario.

De aktuelle bibelversene finner vi i Åp. 14, 19-20 og 19, 11-16. I førstnevnte skriftsted kan vi lese følgende: “Engelen lot sigden gå over jorden, høstet druene i jordens vingård og kastet dem i Guds vredes store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og den fløt over med blod, så det stod opp til bisselet på hestene hele 1600 stadier borte.» Og i kapittel 19 møter vi «rytteren på den hvite hesten: «Da så jeg himmelen åpen, og se: Der var en hvit hest! Han som red på den, heter ‘Trofast og Sannferdig’, for han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammende ild, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en innskrift med et navn som bare han selv kjenner. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er ‘Guds Ord’. Himmelens hærskarer følger ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Og ut av hans munn går det et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredes-vin, av Guds, Den Allmektiges harme. På kappen hans, ved hoften, står det skrevet et navn: Kongenes Konge og Herrenes Herre.»

Gary Burd er pastor for en gjeng outsidere på motorsykler – en gruppe som oppfatter seg som en slags Jesu frontsoldater i endetiden. Ja, vi ser sågar at Burd slår noen av dem til riddere i en egen sverdseremoni. Denne gruppen, eller menigheten, kaller seg Mission M25 og har sitt geografiske utgangspunkt i Amarillo, Texas. Det er nærliggende å bare trekke på skuldrene av denne gjengen med svermeriske ekstremister, om det ikke hadde vært for at det finnes større, og mer betydningsfulle miljøer, som dyrker tilsvarende endetidsvisjoner – og noen av disse har reell politisk innflytelse.

Megakirkepastorene Robert Jeffress og John Hagee har – i likhet med Gary Burd – sine baser i Texas, som er et evangelikalt og kristensionistisk kjerneområde i USA.  Jeffres holder til i Dallas (1st Baptist Church) og Hagee i San Antonio (Cornerstone Church). Begge når dessuten et tallrikt publikum som tele-evangelister. Hagee er i tillegg stifter og leder av den kristensionistiske organisasjonen «Christians United for Israel» (CUFI), som har hele 10 millioner medlemmer. Begge disse har hatt betydelig politisk innflytelse på deler av det republikanske partiet, og begge har vært sterke støttespillere for Donald Trump. Jeffres var sågar medlem av det pastorteamet Trump engasjerte som åndelige veiledere under sin presidentperiode – og begge var til stede og ledet offentlige takkebønner da den amerikanske ambassaden ble flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem i 2018.

I filmen hører vi også stemmen til pensjonert general (og kristensionist) Jerry Boykin, som  drar profetiene fra Johannes’ åpenbaring  enda lengre: « I Åp. 19 heter det at når Han kommer tilbake, vil han komme som en kriger, ridende på en hvit hest med en blodflekket hvit kappe, bærende på et sverd. Jeg tror at sverdet når han kommer tilbake, er en AR-15». Det er for øvrig denne uttalelsen som er inspirasjonsgrunnlaget for filmplakaten, der vi ser rytteren på den hvite hesten (altså Jesus) med det «klassiske» halvautomatiske geværet AR-15 i den ene hånden og et amerikansk flagg i den andre.

Kreativ bibelbruk er det også når pastor Gary Burd i den allerede omtalte sverdseremonien hevder at Jesus formante dem som ikke hadde et sverd om å gå ut og kjøpe et – underforstått for å være rede til det store endetidsslaget.  Han refererer antakelig til Jesu avskjedsord til disiplene i Luk. 22, der han riktignok bl.a. sier følgende: «…den som ikke har noe sverd, får selge kappen sin og kjøpe seg et.»  Allerede i neste scene, i Getsemane, leger Jesus imidlertid øret til øversteprestens tjener etter at Peter har hugget det av – med sverd. Og når samme scenen dukker opp i Matteus-evangeliet, siteres Jesus på dette: «For alle som griper til sverd, skal falle for sverd.»

 

Kristensionisme – hva er egentlig det?

Jeg har så langt brukt begrepet kristensionisme uten å definere eller avgrense det. Indirekte burde vel viktige særtrekk likevel gå fram av sammenhengen. Kristensionismen skiller seg fra andre former for sionisme ved at det primære fokuset er eskatologisk, altså knyttet til endetiden og Jesu gjenkomst, slik mange fundamentalistiske, evangelikale predikanter og miljøer – særlig i USA – tolker bibelske profetier. Israel står i en særstilling i det som oppfattes som Guds plan. Israel og jødene er redusert til brikker i et apokalyptisk spill i dette ekstreme universet.

Det kan være noen divergenser i disse miljøene når det gjelder detaljene, men forutsetningen for at Jesus skal komme tilbake til jorden, er at jødene samler seg i det landet Gud har gitt dem – og at de omvender seg (tar imot Jesus som sin frelser). Fredsarbeid mellom jøder og palestinere er imot Guds plan, siden det vil kunne forsinke Jesu gjenkomst.  Det er tvert imot et mål å framskynde gjenkomsten, bl.a. ved å finansiere settlerbevegelsen på Vestbredden. Krig og ufred i Midtøsten betraktes med forventning om at det store Harmageddon-slaget er nært forestående. Filmtittelen «Praying for Armageddon» uttrykker i kortform kristensionismens hovedbudskap.

Fokus på å framskynde denne verdens undergang står også sentralt i Dag Hoels bok Armageddon Halleluja!, som kom ut for ti år siden (Spartacus forlag 2014). Hoel siterer der tidligere leder for Den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ), Malcolm Hedding, fra en tale ved den såkalte Løvhyttefesten i Jerusalem: «Hensikten med jødene er at de åpenbarer Gud for verden». Hensikten med jødene? Ja, nettopp…

Det vil føre for langt å gjøre greie for hele det eskatologiske skjemaet med ingredienser som opprykkelsen av de troende («the rapture»), hvem som skal kastes i ildsjøen, tusenårsriket osv. – men Gud har angivelig en detaljert plan som kan avkodes om man leser de bibelske profetiene med riktige briller.

Så sent som 17. mars la Hagee ut en preken på Youtube-kanalen sin med tittelen «Israel from  Abraham to Armageddon». Der går han gjennom hele bibelhistorien – kristensionistisk fortolket.

 

Politisk kristendom

Dag Hoels bok har undertittelen «Møter med politisk kristendom», og forlaget presenterer den bl.a. slik: «Armageddon Halleluja! er en reise inn i en politisk-religiøs verden. Den viser innflytelsen kristne sionister har på utviklingen i Midtøsten. De har betydelig definisjonsmakt over det politiske livet i USA, og flere steder i verden er de på frammarsj».

Hoel samtaler i boka både med amerikanske og norske kristensionister, og selv om de sistnevnte ikke preger norsk kristenhet i nevneverdig grad, trekker han fram miljøene rundt Visjon Norge, Karmelinstituttet, avisa Norge Idag og den norske avdelingen av Den Internasjonale kristne Ambassade i Jerusalem (ICEJ) som tydelige representanter.

Et par av Hoels kristensionistiske samtalepartnere kommer med utsagn som ikke er særlig jødevennlige, for å si det forsiktig. En av dem sier bl.a. dette: «Jøder lever ikke i samfunn med Gud, for de ser ikke Jesus. Gud har plassert dem på sidelinjen.
(…)
En må tale sant om jødene, og da er det umulig å unngå Holocaust. Israel er en følge av Holocaust. Jødene fornektet Jesus, og deres lidelser er en konsekvens av det».

Vedkommende refererer også til Jeremia 16, 16, der det i forbindelse med et løfte om at Gud skal føre israelittene tilbake til «deres jord» fortelles følgende: «Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Siden sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem fra hvert fjell og hver høyde og fra bergsprekkene». Den intervjuede kristensionisten utlegger dette slik: «Fiskerne legger til rette slik at jødene får etablere seg i Israel. Jegerne, de jakter på dem og jager dem hjem, hvor de enn måtte befinne seg på kloden. Hitler, for eksempel, var en jeger».

Da John Hagee meldte seg som støttespiller for John McCain ved presidentvalget i 2008, kom det for dagen at han  noen år tidligere hadde utlagt Jeremia 16,16 på samme måte:  «Jegeren» Adolf Hitler hadde vært Guds redskap for å få samlet verdens jøder i Israel.  Etter det ville ikke McCain ha noe mer med Hagee å gjøre. Annerledes er det tydeligvis med Donald Trump.

I «Praying for Harmageddon blir flere amerikanske kritikere av kristensionismen intervjuet. En av disse er Mikey Weinstein, jurist og tidligere flyvåpenoffiser (og jøde). Han leder organisasjonen Military Religious Freedom Foundation (MRFF) og er særlig opptatt av hvordan fundamentalistiske og kristensionistiske lobbyister innenfor den såkalte NAR-bevegelsen (New Apostolic Reformation) jobber for å infiltrere militæret i USA. Han nevner bl.a. tilfeller av massedåp av soldater og kommer så med følgende påstand: «Their job is to transform the military, and the militaries of the world, into this version of weaponized Christianity”.

I NAR-bevegelsen er «The 7 Mountains Mandate» en sentral forestilling. Den går ut på at Gud i «de siste tider» (dvs. i vår tid) skal reise opp apostler og profeter som skal mobilisere dedikerte, evangelikale kristne til å ta innflytelse over alle sentrale samfunnsområder.  De 7 fjellene – eller samfunnsområdene – listes gjerne opp slik: «Business, government, family, religion, media, education, entertainment». I sin mest ekstreme form er dette intet mindre enn en teokratisk visjon. Kombinert med den kristensionistiske drømmen om å framskynde Harmageddon, og med den ikke usannsynlige «profeti» i bakhodet at Trump om et snaut år på ny kan flytte inn i Det hvite hus, bør dette være en kilde til dyp bekymring.

Faksimile fra 2011-oversettelsen av Bibelen.

5 1 vote
Artikkelvurdering
EndetidenKristensionisme
Abonner
Send e-postmelding når
1 Kommentar
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Hans Olav Arnesen

“Da John Hagee meldte seg som støttespiller for John McCain ved presidentvalget i 2008, kom det for dagen at han noen år tidligere hadde utlagt Jeremia 16,16 på samme måte: «Jegeren» Adolf Hitler hadde vært Guds redskap for å få samlet verdens jøder i Israel. Etter det ville ikke McCain ha noe mer med Hagee å gjøre. Annerledes er det tydeligvis med Donald Trump.” McCain hadde et rimelig velfungerende moralsk kompass. Jeg undres hvordan utviklingen i USA ville ha vært dersom McCain, ikke Bush jr., hadde blitt republikanernes presidentkandidat i 2000?