Lars Akerhaug: Jeg er kryssklippet og feilsitert

|

Lars Akerhaug er ikke fornøyd med hvordan han ble fremstilt i en artikkel om en mulig slagside mot venstresiden i religionshistoriefaget.

Av Hans Olav Arnesen

Lars Akerhaug svarer Religioner.no

Lars Akerhaug har gjort det klart at han føler seg feilrepresentert i artikkelen “Er religionshistorie et venstrevridd fag”  og han ikke mener at “at religionshistoriens faglige nestorer som det vises til i artikkelen er venstrevridde”.

Han vil også påpeke at den nevnte bokanmeldelsen hans ikke handler om islam. Akerhaug mener at Brekke har noen gode poenger, men at de ikke angår ham og bokanmeldelsen det lenkes til.

Akerhaug stiller seg kritisk til måten Religioner.no har fremstilt ham i artikkelen, og mener den grenser til dårlig presseskikk.

Religioner.no svarer Lars Akerhaug

Religioner.no vil påpeke at vi har inkludert et sitat fra Akerhaug, gjengitt i sin helhet, med lenke til den opprinnelige artikkelen, som rommer en klar påstand: “Tradisjonelt har nok også religionshistorie i Norge vært et fag som har tiltrukket seg mange fra venstresiden, med påfølgende relativiseringer av problematiske trekk ved ulike religioner og trossamfunn.”

Sitatet er brukt for å illustrere at forestillingen om at faget religionshistorie har en slagside mot venstresiden ikke kun kommer til uttrykk i kommentarfeltene.

Vi opplever ikke det å gjengi et sitat i sin helhet, med tilhørende hyperlenke, som kryssklipping eller brudd på god sitatskikk. Og ettersom Akerhaug og hans bokanmeldelse ikke er tema for artikkelen mener vi det ikke var nødvendig å tilby tilsvar i forkant av publisering.

Vi ønsker å presisere at det ikke var vår intensjon å gi inntrykk av at Akerhaug mener Friedrich Max Müller, Rudolf Otto eller Mircea Eliade var “venstrevridde”.

0 0 votes
Artikkelvurdering
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments