Må man velge mellom Bibel eller evolusjon?

|

Bibelen svarer på spørsmål naturvitenskapen ikke stiller, og naturvitenskapen svarer på spørsmål Bibelen ikke stiller, skriver Jon Romuld Håversen.

Skrevet av Jon Romuld Håversen, f 

år Isak i TV-serien SKAM blir spurt hva han tror på svarer han «Vitenskap, jeg tror på vitenskap». Dette er en tro Isak deler med mange unge og gamle mennesker jeg møter over hele landet.

Men er det virkelig så enkelt som at vitenskapen har gjort troen på Gud unødvendig? Kan man ikke si «ja takk, begge deler» til både vitenskapen og Gud?

Å bake en kake

Hvert år ønsker familien min å ha meg med på en godtestopp ut hele januar, men jeg sier alltid nei. Hvorfor? Fordi jeg vet jeg aldri kommer til å klare det. Jeg simpelthen elsker kake!

Tradisjon tro var vi ikke langt ute i januar før årets første kake ble bakt i leiligheten min. En deilig sjokoladekake jeg kunne servere da jeg fikk venner på besøk en kveld tidlig i 2019.

Hvordan denne kaken ble til kan jeg forklare på to ulike måter; jeg kan forklare den med at alle ingrediensene ble lagt til en bolle, røret sammen, og lagt i en ovn satt til 200 grader.

Men, jeg kan også forklare kaken med meg selv, jeg bakte kaken! Og det faktum at kaken er blitt til ved en rekke ingredienser fjerner ikke nødvendigheten ved at jeg står bak kaken. Og det at jeg har bakt kaken fjerner ikke nødvendigheten av ingrediensene.

Både ingrediensene og meg selv er to ypperlige forklaringer på hvordan kaken ble til!

Ingen klar konflikt

Så hvordan skal vi forklare verden vi lever i? På samme måte som kaken, kan man forklare den på to måter som ikke er i konflikt med hverandre.

Det at det har vært en prosess som vitenskapen kan gi oss større innsikt i, er på ingen måte i konflikt med tanken på at Gud kan ha stått bak denne prosessen.

Dermed er det ingen klar konflikt mellom naturvitenskapen og den kristne oppfatningen om at Gud har skapt universet. Du trenger derfor ikke å velge bort naturvitenskapen for å tro på Gud.

Jorden på søyler

Hva med Bibelen, da? Kan man tro på det jeg blir fortalt i naturfagstimen om evolusjon og Big Bang og fremdeles tro på Bibelen, eller blir man tvunget til å enten forkaste Bibelen eller evolusjon?

Her finnes det flere ulike syn blant kristne, men jeg vil si: «Ja takk! Begge deler». Skal man ta Bibelens tekster på alvor, er man nødt til å prøve å forstå hva de faktisk prøver å fortelle oss.

Ta for eksempel Hannahs bønn i 1 Samuel 2,8 hvor det står at Gud har satt jorden opp på søyler. Forsøker hun å si at jorden er satt på noen fysiske søyler, eller forsøker hun å forklare at Gud har kontroll på verden?

Jeg har enda til gode å komme over noen som mener det første.

Hvorfor, ikke hvordan

Det er altså ikke slik at den bokstavelige tolkningen av Bibelen alltid er den beste tolkningen av Bibelen.

Et argument for å ikke tolke skapelsesberetningene i Bibelen bokstavelig er at de slettes ikke er et naturvitenskapelig dokument med mål om å forklare leserne i detalj hvordan jorden ble til.

Det betyr ikke at vi skal sette en parentes rundt Bibelens første kapitler, eller tenke at de er uviktige, men at de forteller mer om hvorfor vi er skapt, og ikke så mye om hvordan.

Bibel og evolusjon

Når vi tenker på «skapelse» i 2019, tenker mange umiddelbart på biologi, astrofysikk, Big Bang og evolusjon. Men dette var jo ikke det forfatterne av skapelsesberetningen tenkte på!

De hadde helt andre spørsmål de var opptatte av; Er skaperverket godt? Har det en skaper? Er det skapt til en hensikt? Dette er spørsmål du finner svar på i skapelsesberetningen! Ikke spørsmål om nøyaktig hvordan det skjedde.

Derfor kan man si at Bibelen svarer på spørsmål naturvitenskapen ikke stiller, og naturvitenskapen svarer på spørsmål Bibelen ikke stiller.

Det er da slik at et valg mellom Bibelen og evolusjon behøver du ikke å ta – begge deler er ypperlige kilder til hvordan Gud har skapt verden slik vi ser den i dag!

Innlegget ble opprinnelig publisert på

Religioner.no lenker: 

 

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

0 0 votes
Artikkelvurdering
Abonner
Send e-postmelding når
2 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Grimlock

Hei Håversen,

Interessant innlegg. La meg først prøve å trekke ut det jeg tror er noe av det du vil formidle:

1) Vi kan forklare noe på forskjellige måter. For eksempel kan vi bryte ned noe (bakingen av en kake) til forskjellige typer forklaringer; (i) prosessene som fører til konsistensen til kaken, formen, osv, og (ii) formålet eller intensjonen som gjorde at prosessene kom i gang i utgangspunktet.
2) Bibelens forfattere var mer opptatt først den siste typen forklaringer enn den første typen. Vitenskapen bryr seg om den første typen, og ikke den siste, og de omhandler derfor forskjellige (og ikke motstridende) typer forklaringer.
3) Bibelen (og kristendommen) er kompatible med evolusjonsteorien.

Jeg er skeptisk til disse posisjonene. La meg begrunne hvorfor.

1) Det er sant at formål og intensjon kan være nyttige forklaringer for fenomen som påvirkes av bevisste skapninger. Men det betyr derimot ikke at det er meningsfulle forklaringsmodeller på andre fenomen. Du oppgir ingen grunn til å tro at det har noe for seg med slike forklaringer utenfor områder som har med bevisste skapninger å gjøre.

Det er også verdt å merke seg at i eksempelet du nevner – baking av kake [1] – så kan man fremdeles forklare din intensjon eller ditt formål ved hjelp av ikke-bevisste prosesser. (Ditt biologiske behov for næring og søtsaker, for eksempel.)

Med andre ord ser jeg ikke hvordan man kan hevde at formål/intensjon er meningsfulle forklaringsmetoder utenfor visse temmelig avgrensede områder uten at man på forhånd har etablert det som et gjennomgående trekk ved virkeligheten.

2) Du virker veldig bastant når du hevder hva intensjonen til Bibelens forfattere var. Hva er grunnlaget for det, mon tro?

Du hevder at Bibelen ikke er et vitenskapelig dokument. Og det er jo for så vidt sant. Men det betyr ikke at vi ikke kan vurdere forfatternes forståelse av dere omverden. Det er for eksempel ikke særlig kontroversielt å hevde at forståelsen av kosmos fra det gamle testamentet ikke helt stemmer overens med virkeligheten [2], med en flat jord, firmamentet, og så videre. (For en kort gjennomgang av dette synet, delt av den kristne bibelprofessoren James McGrath, se denne linken. Han pleier å være flink til å svare på spørsmål, hvis noen lurer.)

Det er da nærliggende å spørre seg hvorfor man skal tro at disse forfatterne hadde en kjennskap til fundamentale sannheter, når vi her at de bommet på så mye av det vi kan verifisere.

Ellers er det selvfølgelig også verdt å nevne at mer bokstavelige tolkninger av flere av historiene i det gamle testamentet (som syndefloden og at vi stammer fra kun to mennesker) åpenbart er i konflikt med vitenskapen.

3) Du skriver at både Bibelen og evolusjonsteorien er kilder til å forstå hvordan Gud skapte universet. Okay.

Evolusjonsteorien beskriver en brutal prosess, som på ingen måte er kostnadseffektiv. Den prøver ut ting, og når det ikke går bra, så betyr det at organismer dør. Den totale lidelsen i dyreriket er enorm, for ikke å nevne alle dyrene som lever av å drepe og spise andre dyr.

Evolusjonens mekanismer har gitt flere dyr en adferd som er regelrett sadistisk [3], hvor de tidvis piner hverandre til døde. Et nærliggende eksempel er hvordan enkelte ulv dreper vesentlig mer enn nødvendig. (Link.)

Hva forteller dette oss om Gud? Intet godt.

Grim

[1] Jeg likte eksempelet med kaken. Jeg skulle bare ønske lignende refleksjoner ble gjort når Kalamargumentet ble tatt opp. Et par åpenbare eksempler på spørsmål man kunne stille seg i den sammenhengen blir da a) nøyaktig når (om noensinne) begynte kaken å eksistere, og b) hva var årsaken til at kaken begynte å eksistere.

[2] Det finnes de som hevder at det er deler av Bibelen som avslører en forståelse av aspekter verden som var flere hundre år forut for sin tid. Jeg tar gjerne en slik diskusjon, men forutsetter da følgende: Vi blir først enige om kriterier for å vurdere hvorvidt noe er en forståelse som er forut for sin tid. Deretter vurderer vi konkrete eksempler fra Bibelen opp mot disse kriteriene.

[3] Potensielt uten intensjonen om å påføre lidelse for lidelsen skyld. Uten at det fjerner lidelsen for ofrene.

P.S. Dette er en repost av en tidligere kommentar som ble fanget opp av Disqus sitt spamfilter.

Grimlock

Hei Håversen,

Interessant innlegg. La meg først prøve å trekke ut det jeg tror er noe av det du vil formidle:

1) Vi kan forklare noe på forskjellige måter. For eksempel kan vi bryte ned noe (bakingen av en kake) til forskjellige typer forklaringer; (i) prosessene som fører til konsistensen til kaken, formen, osv, og (ii) formålet eller intensjonen som gjorde at prosessene kom i gang i utgangspunktet.

2) Bibelens forfattere var mer opptatt først den siste typen forklaringer enn den første typen. Vitenskapen bryr seg om den første typen, og ikke den siste, og de omhandler derfor forskjellige (og ikke motstridende) typer forklaringer.

3) Bibelen (og kristendommen) er kompatible med evolusjonsteorien.

Jeg er skeptisk til disse posisjonene. La meg begrunne hvorfor.

1) Det er sant at formål og intensjon kan være nyttige forklaringer for fenomen som påvirkes av bevisste skapninger. Men det betyr derimot ikke at det er meningsfulle forklaringsmodeller på andre fenomen. Du oppgir ingen grunn til å tro at det har noe for seg med slike forklaringer utenfor områder som har med bevisste skapninger å gjøre.

Det er også verdt å merke seg at i eksempelet du nevner – baking av kake [1] – så kan man fremdeles forklare din intensjon eller ditt formål ved hjelp av ikke-bevisste prosesser. (Ditt biologiske behov for næring og søtsaker, for eksempel.)

Med andre ord ser jeg ikke hvordan man kan hevde at formål/intensjon er meningsfulle forklaringsmetoder utenfor visse temmelig avgrensede områder uten at man på forhånd har etablert det som et gjennomgående trekk ved virkeligheten.

2) Du virker veldig bastant når du hevder hva intensjonen til Bibelens forfattere var. Hva er grunnlaget for det, mon tro?

Du hevder at Bibelen ikke er et vitenskapelig dokument. Og det er jo for så vidt sant. Men det betyr ikke at vi ikke kan vurdere forfatternes forståelse av dere omverden. Det er for eksempel ikke særlig kontroversielt å hevde at forståelsen av kosmos fra det gamle testamentet ikke helt stemmer overens med virkeligheten [2], med en flat jord, firmamentet, og så videre. (For en kort gjennomgang av dette synet, delt av den kristne bibelprofessoren James McGrath, se denne linken. Han pleier å være flink til å svare på spørsmål, hvis noen lurer.)

Det er da nærliggende å spørre seg hvorfor man skal tro at disse forfatterne hadde en kjennskap til fundamentale sannheter, når vi her at de bommet på så mye av det vi kan verifisere.

Ellers er det selvfølgelig også verdt å nevne at mer bokstavelige tolkninger av flere av historiene i det gamle testamentet (som syndefloden og at vi stammer fra kun to mennesker) åpenbart er i konflikt med vitenskapen.

3) Du skriver at både Bibelen og evolusjonsteorien er kilder til å forstå hvordan Gud skapte universet. Okay.

Evolusjonsteorien beskriver en brutal prosess, som på ingen måte er kostnadseffektiv. Den prøver ut ting, og når det ikke går bra, så betyr det at organismer dør. Den totale lidelsen i dyreriket er enorm, for ikke å nevne alle dyrene som lever av å drepe og spise andre dyr.

Evolusjonens mekanismer har gitt flere dyr en adferd som er regelrett sadistisk [3], hvor de tidvis piner hverandre til døde. Et nærliggende eksempel er hvordan enkelte ulv dreper vesentlig mer enn nødvendig. (Link.)

Hva forteller dette oss om Gud? Intet godt.

Grim

[1] Jeg likte eksempelet med kaken. Jeg skulle bare ønske lignende refleksjoner ble gjort når Kalamargumentet ble tatt opp. Et par åpenbare eksempler på spørsmål man kunne stille seg i den sammenhengen blir da a) nøyaktig når (om noensinne) begynte kaken å eksistere, og b) hva var årsaken til at kaken begynte å eksistere.

[2] Det finnes de som hevder at det er deler av Bibelen som avslører en forståelse av aspekter verden som var flere hundre år forut for sin tid. Jeg tar gjerne en slik diskusjon, men forutsetter da følgende: Vi blir først enige om kriterier for å vurdere hvorvidt noe er en forståelse som er forut for sin tid. Deretter vurderer vi konkrete eksempler fra Bibelen opp mot disse kriteriene.

[3] Potensielt uten intensjonen om å påføre lidelse for lidelsen skyld. Uten at det fjerner lidelsen for offerene.