Moskeenes oppgave er ikke å overvåke muslimer

|

Et trossamfunns oppgave er først og fremst å drive med religiøse aktiviteter, fastslår Basim Ghozlan.

Av Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet.

Flere norske somaliske gutter er, i følge NRK, blitt mishandlet i en såkalt «koranskole» i Somalia. Veldig trist og opprørende sak. Like opprørende er følgende nyhet i VG:

«Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani, medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget vil fremme følgende forslag: Stortinget ber regjeringen lage en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte»

Jeg klarer ikke å forstå hvilken sammenheng denne hendelsen har med muslimske trossamfunn i Norge? Har moskeene i Norge noen gang hatt i oppgave å overvåke muslimenes bevegelser? Har de noen gang hevdet å styre muslimenes valg?

Når politikere kommer med slike forslag avslører de urovekkende udugelighet og ignoranse. Dette forslaget tilsier at muslimene skal behandles kollektivt, og at en forbrytelse begått av en muslim skal anses som alle muslimenes forbrytelse.

Tror Gharahkhani at hvis Norge aldri har hatt en eneste moske, ville disse guttene aldri ha blitt sendt til Somalia? Hva har antall kvinner i styrene med hendelser som skjer syv tusen kilometer unna?

At regjeringen skal kreve av moskeene å drive aktivt integreringsarbeid kan høres lurt ut, men hvorfor ikke kreve at fotballklubber også skal begynne med å rydde skogen, måke snøen fra Oslo gater, eller overvåke høyreekstreme?

Når et trossamfunn har som formål å drive med religiøse aktiviteter, kan ingen med vett i hodet tvinge dem til å løse verdens politiske eller økonomiske problemer.

Statsstøtten som betales til moskeene er ingen gave fra noen. Den er en kompensasjon for den statlige støtten som betales til Den norske kirke. Også Human Etisk Forbund (et ikke-religiøst samfunn) mottar samme støtte. Å bruke denne støtten for å tvinge trossamfunn til å arbeide med noe annet enn det formålene deres sier, er helt bak mål.

Dette innlegget ble først publisert på Facebook. 

 

 

 

 

0 0 votes
Artikkelvurdering
Basim Ghozlankoranskolermoskémoskeerovervåkning
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments