Myteknuserknusing

|

Bjørn Are Davidsen ser nærmere på mytene som spres av selverklærte Jesus-myteknusere

Av Bjørn Are Davidsen
Freske av Emanuel Vigeland i Vålerenga kirke
Freske av Emanuel Vigeland i Vålerenga kirke

Det er ingen myte at noen artikler lever sitt eget liv, også utenfor argurksesongen. En av dem som jevnlig spres er at det er 9 things you think you know about Jesus that are probably wrong.

Siden det er samme psykolog med New Age-bakgrunn, Valerie Tarico, som står bak denne artikkelen som den i første link over, er det altså sannsynlig at det meste er feil.
Mer presist handler dette om påstandene om at
  1. Jesus var gift
  2. Jesus var kortklippet
  3. Jesus døde ikke på et kors, men på en påle
  4. Jesus var kortere enn i senere kunstfremstillinger og enn i Likkledet i Torino
  5. Jesus ble født i et hus og ikke i en stall
  6. Jesus het Joshua
  7. At det sies at han hadde 12 disipler, skyldes astrologiens 12 stjernetegn
  8. Mye av det som skal være oppfyllelse av profetier er diktet opp
  9. Mange av utsagnene tillagt Jesus, er … tillagt Jesus
Bjørn Are Davidsen.
Bjørn Are Davidsen
Hva er så fasiten?
Ingen vet helt sikkert på alle punktene, men det følgende er i hvert fall noen tødler mer i samsvar med hva forskere flest mener, og altså langt mer sannsynlig.

1: Nei, Jesus var ugift. Vi har ingen kilder som sier noe annet og det var helt alminnelig for visse typer religiøse ledere å leve i sølibat, fra essenere til Paulus.

2: Vanskelig å si, siden hårfasong kan ha variert i ulike miljøer. Vi finner også et ordspill i Matteus 2,23 der byen Nasaret kobles til uttrykket nasareer. Sistnevnte handlet blant annet om det som kalles nasareerløftet, der man ikke skulle klippe håret.

3: Vanskelig å si hvordan Jesus ble korsfestet, men hvorfor skulle tidlig tradisjon ta feil om at det var på et kors?

4: Vanskelig å si hvor høy Jesus var. Uansett kan man ikke slå fast at en bestemt enkeltperson må ha fulgt gjennomsnittet.

5: Ja, at Jesus ikke ble født i en stall er av mange ting som handler mer om juledekorasjoner enn juleevangeliet. En normal oversettelse av Lukas-avangeliets bruk av ordet “kataluma” ender heller med gjesterom enn stall.

6: Ja, jødene snakket arameisk.

7: Tøv, at Jesus hadde 12 disipler spiller avgjort på at Israel i Det gamle testamentet (GT) opprinnelig bestod av tolv stammer. Astrologivinkelen er moderne esoterisme, ref. f.eks. avsnittet Acharyas anakronismeri denne Skepsis-artikkelen.

8: Profetiene hadde opplagt betydning for hva de som skrev de fire evangeliene i Det nye testamentet (NT) ønsket å fortelle og på hvilken måte. Dette foregår en interessant faglig diskusjon om hva som sies om Jesus som må være diktet opp med profetiene som forelegg, men den kan ikke oppsummeres med at det gjelder det meste. Noen ganger ser det til og med motsatt ut, som når man må strekke utsagn fra GT langt eller tolke dem vidt for at de skal være en profeti på noe som er omtalt i NT. I stedet for å redusere tilliten til at fortellinger i NT er basert på reelle hendelser, bidrar de til å styrke tilliten. Og så er et klart at noe kan være gjort av Jesus selv for å oppfylle profetier, som å ri inn i Jerusalem på et esel på Palmesøndag.

9: Også hvilke utsagn som kan være fra Jesus debatteres i forskningsmiljøene. Seriøse forskere er klar over at selv om de noen ganger kan se at noe ikke er ordrett fra Jesus (ipsissima verba), betyr ikke det at poengene eller intensjonen umulig kan stamme fra Jesus, eller altså gjengi hans “stemme” (ipsissima vox). Det er liten grunn til å slå fast at spesielt mye ikke på en eller annen måte kan peke tilbake til Jesus, også der han sier noe som vi også finner i Det gamle testamentet – en bok vi kan mistenke ham for å ha lest.
Så kan vi selvsagt mistenke hvilke bøker Valerie Tarico har lest.
Dette innlegget ble først publisert på Dekodet.no
Religioner.no-lenker: 
0 0 votes
Artikkelvurdering
Bjørn Are DavidsenJesusjesusmytismemyteknusingmyter
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments