Står Vårt Land inne for denne vinklingen?

|
Bilde_2023-01-09_103250198

Mener Vårt Land i fullt alvor at de kan sammenstille «brune krefter» og «konservative krefter» som synonymer?

I Vårt Land 5. januar lyder oversskriften «Blir Benedikt stående som kirkelærer eller søylehelgen for brune krefter?». I ingress står samme setning, med ett unntak «søylehelgen for konservative krefter?»

Mener Vårt Land i fullt alvor at de kan sammenstille “brune krefter” og “konservative krefter” som synonymer?

Er man en “søylehelgen for brune krefter” om man som pave bruker sitt hyrdeansvar til å forsvare troen han satt til å forsvare mot radikal dekonstruktivisme og postmodernisme?

Disse ideologiene er av natur ikke kristne i sitt fundament fordi de bygger et filosofisk system med utgangspunkt i epistemologi (påstander om kunnskap og erfaring), og ikke ontologi (påstander om hva som grunnleggende eksister). De bruker deretter epistomologien til å undergrave relevansen og autoriteten til objektive sannheter, som Jesu faktiske død og oppstandelse, og objektive strukturer, som Den Romersk-katolske Kirke.

Ikke bare er Den Romersk-katolske kirke en objektiv struktur, med ekstremt lange, og svært godt funderte teologiske linjer. Thomas Aquinas sin Summa Theologiae fra 1485 E.Kr. fyller en hel bokhylle på egen hånd. Edward Feser, Aristoteles, Dante, Augustin, Anselm, ja også Ratzingers verker utgjør ikke bare et fjell, men også både mur og tårn på toppen, med teologi, filosofi, liv, lære og historie. Pave Benedict XVI tok opp forvalteransvaret han hadde som øverste biskop i den Romersk-Katolske kirke og er ingen mørkemann av den grunn. Han ville forsømt sitt mandat om han ikke sto fast på kirkens lære, og forsterket fundamentet og festningsverket mot den radikale postmodernismens angrep de siste tiårene.

Man kan mene at det er godt å undergrave 2000 år gamle strukturer, men det skal i så fall gjøres med ekstrem ydmykhet. I hvert fall når man ser hvilke minimale intellektuelle figurer som bygde opp den postmoderne bevegelsen. Deres filosofi og “innsikter” er ikke bare grunn, men også så foreldet at de ble forbigått alt av gamle Grekere lenge før Kristus. Når de nå har kommet opp igjen i etterkrigstiden, i seg selv et resultat av skepsis, frykt og avsmak for vår egen historie ble de også tilbakebevist av C.S. Lewis i boken “The Abolition of Man”, alt før de hadde klart å formulere seg selv på ny.

Setter vi postmodernismens selvmotsigende og grunnleggende irrasjonelle premisser (per definisjon) opp mot over 2000 år av sammenhengende lære og filosofi så kan vi trygt, som G.K. Chesterton påpekte, slå fast at slike ivrige reformatorer ikke har autoritet til å rive ned noe som helst. De hadde vært bedre tjent med en Bibel og en lyspære.

Kjenner ikke Vårt Lands redaksjon til Den katolske kirke, og hva slags type struktur den er? Kjenner de ikke til den moderne og postmoderne filosofiske bevegelsen? Er de blinde for det kristne behovet for å ta aktiv avstand fra postmodernismens grunnleggende og samfunnsødeleggende premisser? Dette er bevegelser som i nyere tid har vært sterkt kritisert fra kristent hold i over 80 år.

Man er ikke en søylehelgen for brune krefter fordi man beviser radikal postmodernisme som objektivt selvmotsigende, eller holder fast på en langt eldre, rikere og dypere lære som hele kristenheten er bygd på.

Står faktisk Vårt Land seriøst inne for denne vinklingen?

 

Forsidebilde: skjermdump fra Martin Ellingsens Facebook-side av Vårt Lands nyhetssak.

0 0 votes
Artikkelvurdering
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments