Tunstads kamp mot stråmenn

Erik Tunstad hevder at religiøs kunnskap egentlig bare er meninger. Den kristne skeptikeren Bjørn Are Davidsen mener det samme kan sies om Tunstads religionskritiske innlegg. 

Myteknuserknusing

Bjørn Are Davidsen ser nærmere på mytene som spres av selverklærte Jesus-myteknusere