Kristensionismen og Harmageddon

Sist høst hadde Tonje Hessen Scheis film «Praying for Armageddon» premiere – først i USA, og deretter på norske kinoer. Filmen fikk en uplanlagt, ny aktualitet etter Hamas’ terroraksjon i Israel 7. oktober – med påfølgende israelsk bombing av Gaza. Nylig ble den også vist i NRK-programmet «Trygdekontoret». «I want to see Jesus slay the […]