Fromme mordere

Islamsk ekstremisme kan ikke bekjempes med militære midler alene, men må møtes med verdier, mener Jan Bojer Vindheim.