Gud med liten ‘g’

Vitenskapsmenn står trolig nærmere Gud enn vitenskapsfornektende predikanter, mener Paul Omar Lervåg. 

Tror kristne og muslimer på samme gud?

Mange er nysgjerrige på slektskapet såvel som ulikhetene mellom kristendommen og islam. Som hvorvidt man egentlig tilber den samme guden. Daniel Joachim Kleiven tar for seg dette spørsmålet gjennom en kristen, filosofisk tilnærming. 

Led meg Gud!

Gud har en plan for oss. Det kan vi stole på, selv om den ikke alltid er like lett for oss mennesker å tyde, mener Lill May. 

Udødelige mennesker og det guddommelige

Vil mennesket lenger ha behov for Gud dersom vi i prinsippet kan leve evig? Hvordan vil “evig” liv forandre vår gudsforståelse? Hva vil Gud mene om at mennesket lever “evig”?  Dette er viktige spørsmål vi må forholde oss til i møtet med ambisjoner om en drastisk forlengelse av menneskelivet.