Fromme mordere

Islamsk ekstremisme kan ikke bekjempes med militære midler alene, men må møtes med verdier, mener Jan Bojer Vindheim.

Islam og terror

At moderne jihadister er villig til å ofre sine egne liv for å myrde sivile virker helt ubegripelig for oss i Vesten. Er det islam det er noe galt med?