Led meg Gud!

Gud har en plan for oss. Det kan vi stole på, selv om den ikke alltid er like lett for oss mennesker å tyde, mener Lill May.