Ramadanlivet

Yousef forklarer hvordan det føles å verken drikke eller spise i løpet av lange norske sommerdager. Og hvorfor det føles så riktig.