Agenda X

 I denne månedens spalte forteller Yousef om sine opplevelser på sommerleir hvor temaet var kjærlighet.