Tilgi meg

|

Tilgivelse er tema for Lill Mays spalte denne måneden. 

Lill May Vestly er 38 år, trebarnsmor, fostermor, skribent, foredragsholder og meningsleverandør til den offentlige verdipolitiske debatten. Hun ble nylig kristen, og vi skal følge hennes første, famlende steg sammen med Gud, og hennes tanker og opplevelser på vei inn i Bibelen, kristenliv og kristenkulturen. Hun deler i poesiform, kronikkform, personlige betroelser og objektive betraktninger. Helt ærlig fra en nyfødt babykristen!

Av Lill May Vestly

Kopi-av-Lill-May-Vestly.foto_.HansOlavArnesen.JPG-276x300

Tilgivelse er en hovednøkkel til indre frihet og fred. Bibelen sier det, menighetene vektlegger det og kristne sjelesørgeres hovedoppgave er å hjelpe med prosessen. Essensen er å ta med Jesus inn i en indre helbredende prosess. Også blant psykologer og psykiatere betones tilgivelse sterkere enn før, som en avgjørende del av menneskers psykologiske opprydningsprosesser. Tilgivelse er helt sentralt i det kristne evangeliet, i motsetning til alle andre religioner.

Jesus ønsker at vi skal tilgi alle dem som har syndet mot oss, og også be Gud, og eventuelt offeret, om tilgivelse for våre egne synder. Fordi det helbreder sønderknuste hjerter, så det kan ta i mot hele strømmen av Guds kjærlighet uten barrierer. Det gjør noe positivt med vårt forhold til Gud, til oss selv og til de vi lever sammen med. Og det påvirker alt vårt virke og vår kristne tjeneste.

Tilgivelse er å rydde opp

Der er en pris å betale, men en mye større smerte å la være. En synd etablerer et negativt maktbånd mellom synderen og offeret. Bitterheten og utilgiveligheten som naturlig følger, blir et selvødeleggende fangenskap.

Å bære nag sårer meg selv mest. Dersom jeg holder fast på retten til å bære nag til noen, vil de som har såret meg kunne fortsette med det livet ut.  Utilgitte synder forårsaker korrupsjon i hjertet og ligger som søppel i sinnet som ypperlige landingsplasser for nye syndige tanker fra Mørkets fyrste. Eller som vi lærte på søndagsskolen: synd lager svarte prikker i hjertet! Uoppgjorte synder står i veien for den intime kontakten med Gud og lager skilsmisse mellom meg og Han. Vi blir åndelig sett stående på stedet hvil, og kan i verste fall miste livet i Gud.

Tilgivelse er ikke aksept av det gale som er gjort mot oss. Tilgivelse dreier seg ikke om å bortforklare, bagatellisere eller forsvare den ondskap som ble gjort mot oss. Det gale vil alltid være galt, og kanskje kommer vi aldri til å glemme det. Det handler heller ikke om at vi ikke skal få sette grenser mot den som har gjort oss vondt. Det er kanskje nødvendig med avstand, for ikke å bli såret på nytt. Ofte blir vi så fri i møte med Jesus, at vi kan klare å leve i et fortsatt fellesskap med den som har gjort oss vondt – men da som hode og ikke hale i eget liv.

Nåde er at Gud ikke gir oss den dommen vi fortjener for alt det gale vi har gjort (..)

Egoisme, avvisning, overtramp og i verste fall overgrep, er ondskap i ulik alvorlighetsgrad. Det påfører offeret følelsesmessige sår som endrer mennesket dypeste innstilling og atferd overfor seg selv og andre i negativ retning. Livskvaliteten forringes og gudsbildet skyggelegges. Ofte eskalerer saken til å bli toveis; man blir møtt med bevisst eller ubevisst hardhet, og svarer med avvisning eller gjengjeld. Utgifter er da påført begge veier, og livet brukes til å kalkulere størrelsen på fakturaen for at regnskapet skal gå opp og rettferd oppnås.

Gud har allerede tilgitt

Ingen fortjener å bli tilgitt i en verden basert på prinsippet; øye for øye, tann for tann. Derfor må kriminelle sone dommerens oppmålte straff for å gjøre opp. Et juridisk system har forsvarer og aktor som skal peke på formildende og skjerpende omstendigheter. Men når forsvareren bestreber seg på å minimalisere, bortforklare eller fornekte klientens gale handlinger, så er det i følge Bibelen menneskefiendtlig, fordi det er sannheten som setter mennesket fri, og helbredelsen ligger i syndenes forlatelse.

Juridisk lovverk streker opp grensene for hva som er straffbart, og dette varierer mellom ulike land. Og det samsvarer ikke alltid med hva Bibelen betrakter som synd. Selv om både advokater og menigmann forsøker å bagatellisere og kompromisse til svart blir grått og hvitt, så er det fortsatt helsvart i Guds øyne.

Det er altså forskjell på menneskenes lovverk, rettferdighetsprinsipper og gjengjeldelsestankegang, og på Guds nåde. Nåde er at Gud ikke gir oss den dommen vi fortjener for alt det gale vi har gjort, og i tillegg gir oss gode ting vi ikke har gjort oss fortjent til. Gud hater synd, men elsker synderen. Da Jesus levde på jorden, var han et trekkplaster på samfunnets utstøtte; taperne, kriminelle, mislykkede og syke. De likte å være rundt han fordi Han så dem og behandlet dem med respekt og kjærlighet.

Vi har også ansvar for å tilgi andre det de har syndet mot oss, også når de ikke selv ber om tilgivelse.

Gud er hellig og innehar fullkommen kjærlighet. Han tåler derfor ikke synd, fordi syndens lønn er døden, og ødelegger dem Han elsker. Men rettferdigheten må oppfylles, synder må gjøres opp og regnskapet gå opp. Gud valgte en kjærlig løsning hvor Han kom ned til oss, i stedet for at vi må strekke oss opp til Han for å tilfredsstille Han. Derfor sendte Gud sin eneste sønn Jesus til jorden i menneskeskikkelse, for at han skulle prøves i alt som mennesker opplever og lever med innenfor jordelivets rammer. Der lot Gud ham til slutt dø på et kors, som var romernes verste straffemetode for kriminelle på den tiden. Jesus tok der på seg straffen og døde for alle våre synder. Alt dette måtte han oppleve i stedet for oss. Vi fortjener ikke å bli tilgitt, men Jesus har med denne bragden gitt oss tilgivelse på forhånd. Den gaven blir vår hvis vi bare ber om den og tar i mot den.

Vi har likevel ansvar for vår egen synd, og må derfor be om, når det er konstruktivt, tilgivelse fra den vi syndet mot, og også krype til korset for å få tilgivelse hos Gud hver gang. Vi har også ansvar for å tilgi andre det de har syndet mot oss, også når de ikke selv ber om tilgivelse. Fordi Jesus døde for alle menneskers synd, også for dem som har gjort meg vondt! Vi kan ikke tviholde på en urett som er begått mot oss, når Han allerede har tilgitt alle reservasjonsløst med sin død på korset, fordi Han elsker alle mennesker like høyt.

Gud ser alvorlig på synd, men hevnen hører Herren til, slik at vi kan slippe! Og gjennom tilgivelsesprosessen får jeg brutt syndebåndet, og får leget sårene jeg er blitt påført!  Det finnes heller ingen fordømmelse for dem som har tatt i mot Jesus som sin Frelser og Herre. Gud roper tydelig gjennom hele Bibelen om tilgivelse, fordi Han elsker mennesket og vil dem vel. Han ønsker å se barna sine fryde seg over livet Han har gitt dem. Det handler om å la Jesus få lov til å elske oss med hele vår historie.

Den vanskelige og helbredende prosessen

Tilgivelse kan noen ganger være enkelt, men når synder har forårsaket dype sår i sjelen og tunge relasjonsskader, oppleves tilgivelsesprosessen vanskelig, og kanskje umulig på egen hånd. Kristne sjelesørgeres hovedoppgave er å utvise empati, omsorg og forståelse, bistå konstruktivt, og be Jesus med inn som en helbredende aktør i prosessen. Noen legger en hånd på hodet og tilsier syndenes forlatelse i Faderens, Sønnen og Den Hellige Ånds navn.

Vi har alle syndet utallige ganger og trenger derfor tilgivelse igjen og igjen.

 

I tilfeller hvor mennesker har sittet fast i situasjonen over tid, kan det være aktuelt å bruke autoritet inn i åndens verden, og klippe over negative bånd i Jesu navn, ved åndelig sett å sette Jesu kors i mellom synderen og offeret, og dekke sistnevnte med Jesu blod. Offeret for synden må underveis fortsette å tilgi og velsigne den som har gjort han eller henne vondt. Etter hvert blir det lettere å gi bort retten til å være sint, og det vonde fordufter fra vårt liv og vi er blitt fri – også når det ikke skjer noe med motparten. Som en dame sa: Det bare kom en dag. Som dråper av solregn og et plutselig skybrudd. Da klarte jeg å tilgi og fikk tilgivelse fra Guds hjerte. Hvis vi ønsker å bli løst fra bitterheten gjennom tilgivelse, vil Jesus gi oss kraft og all nødvendig hjelp i prosessen. Bønn er som piller mot bitterhet. Og det går utrolig nok an å bli fri fra hva som helst!

Guds ord sier tilgivelse

Det står uttrykkelig og mange steder står i Guds ord at vi skal tilgi den som har gjort ondt mot oss. I den mest kjente bønnen, Fader Vår, sier vi; Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. I kjærlighet spør ikke Jesu om vi kan tilgi, men om vi vil. Tilgivelse forutsetter ikke at vi føler for å tilgi, men handler om et ønske om å legge bak seg, og en vilje til ikke å degge for offerrollen og fortidens vonde opplevelser. Det kan gå på stoltheten løs, og innvendingene er umiddelbare og mange, men Gud står de stolte i mot, mens den ydmyke gir han nåde. I ydmykhet skal vi få ta i mot en gave fra Gud.

Vi har alle syndet utallige ganger og trenger derfor tilgivelse igjen og igjen. Både små og store synder trenger tilgivelse. Dette gjelder alt vi måtte bli minnet om; fra plommeslang til overgrep, butikknasking, løgn og baktalelse, misunnelse og avvisning, skatteunndragelse, harde ord og det vi velger å ta inn av medienes forsøpling av sinnet osv…..

Tilgivelse gir frigjøring, forløsning, helbredelse og fred – slik at vi kan ta i mot all Guds kjærlighet som elsker oss med hele vår historie.

Les mer av May Lill: 

0 0 votes
Artikkelvurdering
kristendomtilgivelse
Abonner
Send e-postmelding når
3 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Sigrun

Hva mener du med dette? At de som ble skadet av terroren, må tilgi Breivik?

trackback

[…] Tilgi meg.  […]

trackback

[…] Tilgi meg.  […]