Hvorfor trumfer tro vitenskap i skolen?

|

Bør barna våre lære mer om religion enn naturfag?

Av Terje Alnes.

Hva er det viktig å lære norske skoleelever? Jo, norsk, engelsk, matematikk, men hva med naturfag – er det viktig? Ja, vil de fleste si, det er også viktig. Men hva med religion – er det viktig? Jo da, vil vel de fleste si, det kan også være greit å vite litt om religioner. Problemet er kanskje at det er så mange av dem.

Det er muligens det siste poenget som gjør at norske skoleelever får veldig mye undervisning i faget «Kristendom, religion, livssyn og etikk» (KRLE). Men hvor mange vet at norske skoleelever fra 1. til 8. klasse får mer undervisning i religion enn det de får i naturfag? Naturfag består jo som kjent av mange disipliner; fysikk, kjemi, biologi osv. Men i følge undervisningsplanene i norsk grunnskole er det altså viktigere at skolebarn får grundig opplæring i kristendom, religion, livssyn og etikk enn i naturfag.

Noe annen forklaring kan det ikke være på at elevene frem til 8. klasse skal ha 427 timer KRLE, mens de bare skal ha 366 timer i alle disiplinene som er samlet under betegnelsen «naturfag».

Alternative fakta

Er dette riktig prioritering? I læreplanen for naturfag står ikke utviklingslære eller evolusjon nevnt med ett eneste ord! Dette er noe de skjermes for helt frem til ungdomstrinnet. Til gjengjeld blir elevene godt orientert om ulike skapelsesberetninger i religionsfaget.

Hva er begrunnelsen for denne prioriteringen? Læreplanen for KRLE legger vekt på at Norge er blitt mangfoldig og at elevene derfor bør kjenne til ulike religioner. Halvparten av undervisningen skal likevel være kristendom, dette er jo vår ”kulturarv”. Muligens er tanken at jo bedre elevene kjenner hverandres religiøse livssyn, jo fredeligere og mer harmonisk vil Norge bli. Selvsagt finnes det ikke empiri som kan støtte opp om denne påstanden.

Norske skolemyndigheter mener altså at det er viktigere at elevene kjenner religiøse dogmer i alle verdens religioner, enn at de kjenner til naturvitenskapens forklaring på livets utvikling.

Vaksinasjon mot bløff

Det er ikke slik at vitenskapelig kunnskap vinner frem av seg selv. Det viser seg f.eks. at kreasjonisme, eller såkalt «intelligent design» – tanken om at noen har lagt en plan for hvordan naturen er innrettet, vinner terreng også i Europa. Kampen mellom vitenskap og kreasjonisme foregår ikke blant vitenskapsfolk. Den foregår i skolesystemet. Kreasjonisme er ikke noe som bare eksisterer blant evangeliske kristne i USA. Den er rotfestet i Afrika og Midtøsten og vinner terreng i Øst-Europa, i Sør-Amerika og Asia.

Vi kan derfor gå ut ifra at disse forestillingene er utbredt blant innvandrergrupper i Norge.

Det burde være en selvsagt ting at elever i norsk skole forstår forskjellen på vitenskapelig basert kunnskap, pseudovitenskap og religiøse dogmer. Selvstendig og kritisk tenkning oppstår ikke av seg selv. Når de yngste skolebarna i løpet av de syv første skoleårene bruker mer tid på overtro enn på vitenskap, er dette en indikasjon på at religiøse miljøer fremdeles har en sterk innflytelse på norsk skole.

I festtaler snakker politikere om «kunnskapsskolen». Det er denne som skal sikre oss en lysende fremtid. Hadde skolepolitikerne skjønt hva dette innebærer hadde selvsagt vitenskap blitt et eget fag i grunnskolen, slik at elevene lærer forskjellen på reell kunnskap og bløff.

Nye læreplaner på trappene

Alle skolefag skal fornyes i 2020, og til høsten starter arbeidet med å lage nye læreplaner i hvert enkelt fag. Dette bør være en god anledning til å styrke den kunnskapsbaserte undervisningen på bekostningen av overtro og religiøse dogmer. For tilhengere av vitenskap og rasjonalitet gjelder det å mobilisere, vi kan nemlig være sikre på at religiøse miljøer gjør sitt for å påvirke innholdet i skolen.

Norsk skole bør være et sted der alle, uavhengig av religion og livssyn, får undervisning basert på vitenskapelige kunnskap. Dette er særlig viktig i det flerkulturelle samfunnet, der det ser ut som om førmoderne forestillinger vinner ny oppslutning.

Dette innlegget ble opprinnelig publisert på Spartakus.no

Religioner.no lenker:

I «Aktuelle meninger» presenteres mangfoldet av meninger i tros- og livssyns Norge og Norden. Ytringene gjenspeiler enkeltpersoner eller organisasjoners meninger, og er derfor ikke konfesjonelt- eller politisk nøytrale.

Forsidebilde: Pixabay

0 0 votes
Artikkelvurdering
barneskolegrunnskolenaturfagreligionsundervisningskoletro vs. vitenskapvitenskap
Abonner
Send e-postmelding når
25 Kommentarer
Best likt
Nyeste Eldste
Inline Feedbacks
View all comments
Odd Bjarne Brekke

1-4 klasse naturfag: 187
5-7 klasse: 179
8-10 klasse: 256
Videregående 140
Sum:762

1-7 KRLE: 427
8-10 KRLE: 154
VGS: 84
Sum:665

Ser
vi totalsummen her er det nesten 100 timer mer naturfag tilsammen. Jeg
synes det er bra, det er viktig med naturfag. I tillegg kan du velge
naturfaglige programfag som øker antallet timer enda mer betraktelig.
Imidlertid
tenker at det er fornuftig at naturvitenskap for større plass på VGS da
det er mer sansynlig at elevene er i stand til å reflektere bedre når
de er i den alderen.

Evolusjonsteorien kan jo som
alltid diskutere om er så forferdelig viktig. Det er jo ikke slik at
dette er fundamentalt for vitenskapelige foretak og teknologisk
utvikling. Den har plass i den norske skolen, og det er viktige
konsepter å lære fra den. Men den er ikke alfa omega i naturfag derfor
er det rimelig å ikke bruke så mye tid på den når det finnes andre mer
viktige emner å ta for seg.

Jeg må også spørre om
ikke selvstendig kritisk tenkning ikke også kan øves opp i KRLE? Dette
er vell noe som er viktig i nesten alle fag. Norsk, Engelsk, Historie,
Matte osv.. Det er jo noe som er fundamentalt hvis en ønsker topp
karakter i alle disse fagene.

KRLE har blandt annet
den hensikt å øke bevissthet og forståelse på tvers av religionene en
har i sammfunnet i dag. Dette er vikig for at vi ikke havner i en veldig
ensidig grøft dere en fort generalliserer. Videre skal faget bidra til
evne til dialog mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og
livssynsspørsmål. Dette er jo veldig viktig i dag nå som vi er så mange
forskjellige med så mange forskjellige bakgrunner. For ikke å snakke om
overalt hvor vi reiser i disse dager. Jeg vil si det er litt uheldig å
redusere dette til overto og dogmer, og at det har et formål uten
empiriske bevis. Hvordan kan du forstå noe når du ikke har kunnskap om
det? Hvorfor ber enkelte muslimen hele tiden? Hvorfor spiser de ikke
gris? Hva er forskjellen på en muslim og terrorist?

“Når
de yngste skolebarna i løpet av de syv første skoleårene bruker mer tid
på overtro enn på vitenskap, er dette en indikasjon på at religiøse
miljøer fremdeles har en sterk innflytelse på norsk skole”

Jeg
liker at en må få lov til å spekulere og trekke linjer. Men jeg synes
kanskje likevell dette indikerer noe konspiratorisk over det hele?
Finnes det andre forklaringsmuligheter her? Kan dette indikere på at det
brukes fornuft når en legger læreplanen?

Stefan Bonkowski

“Evolusjonsteorien kan jo som
alltid diskutere om er så forferdelig viktig. Det er jo ikke slik at
dette er fundamentalt for vitenskapelige foretak og teknologisk
utvikling.”

Da bør en spørre seg,hvor stor rolle spiller evolusjonsteorien for f.eks moderne medisin,landbruk ol

Jan Kvamme

For å stille et slikt spørsmål. må du først forklare hva du mener med “evolusjonsteori”. Jeg tror ingen benekter at det feks skjer evolusjon innen mobil-telefoner og landbruksmaskiner. Heller ikke at levende skapninger og planter tilpasser seg miljøet. Alt kalles jo evolusjon i dag. Men om en skal i skolen lære om at alt kommer fra en celle, så er det snakk om eventyr, og ikke noe som spiller noen rolle innen moderne medisin eller landbruk.

Stefan Bonkowski

Innenfor medisinsk forskning brukes i dag både mikro og makroveolusjon.
Når det gjelder evolusjonsteorien ellers,så styrkes den stadig ved nye funn.
F.eks Et fragment av bein fra en kvinne som levde mer enn 50.000 år siden, har avslørt en oppsiktsvekkende forbindelse mellom to utdøde grupper av arkaiske mennesker.Neandertaler og Denisovian.Det moderne mennesket har avret genetisk materiale fra begge disse mennesketypene.

Eller her er 6 nye funn når det gjelder homonoider og menneske.
https://blogs.plos.org/scicomm/2018/12/11/top-6-human-evolution-discoveries-of-2018/
Eller ta en tur innom: https://www.sciencedaily.com/news/plants_animals/evolution/
https://www.livescience.com/topics/evolution

Her kan du lese gjennom en mengde vitenskapelige artikkler om evolusjon,både mikro og makro evolusjon.
Merkelig at en slik mengde med bedre og bedre funn,tester,analyser,forsøk på falsifisering,nye teknologier osv,orsterker evolusjonsteorien.
Total ble det publisert ca 28 000 slike vitenskapelige artikkler bare i 2018.

Men alt dette er jo bare eventyr som en mengde spesialister innen de forskjellige forskningsgrener finner på

Stefan Bonkowski

Innenfor evolusjonsteorien ble det bare i fjor publisert ca 28 000 vitenskapelige artikkler ,som støtter evolusjonsteorien.
Du kan jo starte med å lese artikkler fra f.eks : https://www.livescience.com/topics/evolution
https://blogs.plos.org/scicomm/2018/12/11/top-6-human-evolution-discoveries-of-2018/
https://phys.org/biology-news/evolution/

Er du virkelig så kunnskapsløs at du ikke har fått med deg hva som skjer innenfor medisin og landbruk,og hvordan evolusjonsteorien brukes i disse ?

Likevel er jo evolusjonsteorien bare “eventyr” laget av spesialister innen en mengde vitenskapelige grener.
Hvorfor det tro?

Hvordan klarer du å sammenligne “evolusjon” av mobil-telefoner og landbruksmaskiner med evolusjonsteorien.
Det er da ikke slik at mobil-telefoner og landbruksmaskiner,danner par og får avkom.gjør de?

Jan Kvamme

Om de hadde produsert 1 million artikler i fjord, så blir det da ikke mer bevist av den grunn? Du må eventuelt vise til hva i de 28.000 artiklene som er bevis?

“Du kan jo starte med å lese artikkler fra f.eks”

Du gir ikke noen dokumentasjon, kun noen linker slik at jeg kan søke på noe for å bevise deg rett? Hvis du ikke finner noe selv, så kan du neppe forvente at jeg skal finne noe?

“Er du virkelig så kunnskapsløs at du ikke har fått med deg hva som skjer innenfor medisin og landbruk,og hvordan evolusjonsteorien brukes i disse ?”

Jeg har skrevet at alle er enig i at levende skapning tilpasser seg til miljøet, så det er det ikke noe uenighet om mellom evolusjonister og kreasjonister. Men hvis du mener at evolusjonsteorien, der alt liksom kom fra en celle, og at dette brukes innenfor medisin og landbruk, så tror jeg ikke du har fulgt særlig godt med?

“Likevel er jo evolusjonsteorien bare “eventyr” laget av spesialister innen en mengde vitenskapelige grener.
Hvorfor det tro?”

Tror du at det er noen enighet innen vitenskapelige kretser? Flere og flere ser design i universet til alt levende. Hvorfor det tro? Uten beviser av noe slag, så er og blir evolusjonsteorien kun eventyr vet du. Det blir ikke sant bare fordi du kan lese eventyret mange steder.

“Hvordan klarer du å sammenligne “evolusjon” av mobil-telefoner og landbruksmaskiner med evolusjonsteorien.
Det er da ikke slik at mobil-telefoner og landbruksmaskiner,danner par og får avkom.gjør de?”

Mobil-telefoner og landbruksmaskiner har gått gjennom en evolusjon pga de har blitt forbedret og fått nye funksjoner. Derfor kaller det “evolusjon” som så mye annet som kalles “evolusjon”. Det er grunnen til at jeg spesifiserte til deg hva jeg snakker om, når jeg sier evolusjon (alt fra en celle). Det er når det kommer til levende dyr at det er snakk om “danner par og får avkom”.

Jeg ville satt pris på om du også spesifiserte hva i evolusjonsteorien du snakker om, så det blir lettere å forholde seg til.

Stefan Bonkowski

Medisin og evolusjonsteorien,et lite eksempel
https://www.youtube.com/watch?v=ZKfRWqGtBDY
Litt å lese på når det gjelder ET.
https://www.livescience.com/topics/evolution
https://phys.org/biology-news/evolution/

Eller hva med mennesket,neadertaler og denisovian : https://phys.org/biology-news/evolution/

Men det er klart at alt dette bare er “eventyr” laget av de som er spesialister innenfor denne forskningen.

Er ikke det å sammenligne “evolusjon” av mobil telefoner med ET litt søkt?
Der er da ikke slik av mobiltelefoner formerer seg slik levende organismer gjør.

Stefan Bonkowski

Forsøker å svare,men innlegget bare forsvinner.

Stefan Bonkowski

Ja,er det ikke merkelig hvordan evolusjonsteorien stadig blir forbedret og bekreftet via ny funn innenfor ET.
Bare i fjor kom det ca 28 000 vitenskapelige artikkler innenfor dette fagfeltet.

Det er bare å starte å oppdatere seg.:
sciencedaily.com/news/fossils_ruins/evolution/
livescience.com/topics/evolution
phys.org/biology-news/evolution/

Men,det er klart.Dette er jo bare “eventyr” skrevet av spesialister innenfor en mengde vitenskapgrener som har med evolusjonsteorien å gjøre

Hvordan kan en sammeligne “evolusjon” av mobil-telefoner og landbrukmaskiner med levende skapninger.Det er meg en gåte.?

Stefan Bonkowski

Ser at svaret forsvinner

Jan Kvamme

Umulig å svare før du spesifiserer hva du legger i order “evolusjon”?

Stefan Bonkowski

Et lite eksempel på ET og medisin https://www.youtube.com/watch?v=ZKfRWqGtBDY

Her kan du lese til øyet blir å stort om nye funn som stadig styrker ET
https://www.livescience.com/topics/evolution
https://phys.org/biology-news/evolution/
eller livescience.com
Så kan du lese en mengde nye vitenskapelige artikkler som stadig forbedrer og bekrefter ET.

Men dette er selvføgelig bare “eventyr” skrevet av speialister innenfor vitenskapgrener som har med evolusjonsteorien.

Hva jeg mener med evolusjon er i allefall ikke evolusjon av mobiltelefoner og landbruksmaskiner.De formerer seg ikke slik levende skapninger gjør.

Stefan Bonkowski

https://www.youtube.com/watch?v=ZKfRWqGtBDY

Bare litt om sammenhengen mellom ET og medisinsk forskning

Jan Kvamme

De fleste kreasjonister er enig i at forskere kan gjøre dette (design)? Det vi reagerer litt på er når evolusjon-forkjempere prøve å dra det videre til at det dermed vil skje av seg selv. Altså at bakteriene fikk informasjon de ikke hadde fra før, og spredde denne informasjonen videre til andre organismer som heller ikke hadde denne informasjonen fra før.

Stefan Bonkowski

De fleste bakterier øker den genetiske variasjonen ved å utveksle gener. Giverens gener blir dermed ført videre til neste generasjon når mottakeren deler seg. En slik overføring av arvemateriale kan gjøres med tre ulike måter; konjugasjon, transformasjon og transduksjon.

Jan Kvamme

Selv om det var mulig, så måtte også bakterier fått informasjonen fra et sted. De besitter veldig lite DNA sammenlignet med andre levende ting. og ikke har de informasjonen som trengs til å produsere noe vi kaller levende ting.

Stefan Bonkowski

En mutasjon i en bakterie som fører til ny informasjon kan enkelt videreføres via tidligere nevnte måter.

HGT; også kjent som lateral genoverføring) . Blant prokaryoter, er nå anerkjent som en stor evolusjonær kraft . Faktisk har flere genomfaglige studier vist at HGT forekommer ved høy frekvens mellom prokaryotiske arter, spesielt hvis de er nært beslektede eller om de eksisterer i samme habitat eller samfunn, noe som gir mange muligheter for DNA-overføring . I motsetning til evolusjon via gen duplikasjoner og mutasjoner,som er en langsom og inkrementell prosess, tillater HGT rask dannelse av en ny funksjon som er viktig for artstilpasning og overlevelse.
Tallrike tilfeller av HGT fra bakterier til eukaryoter har også blitt påvist, selv om denne prosessen antas å være mye mindre hyppig enn HGT mellom bakterier.

Jan Kvamme

Det nytter ikke bare med “overføring om det var mulig”. Du forklarer ikke hvor den informasjonen de skulle overført kommer fra. De kan ikke overføre noe de ikke har.

Stefan Bonkowski

Mutasjoner varierer i størrelse; de kan påvirke hvor som helst fra en enkelt DNA-basepar til et stort segment av et kromosom som inneholder flere gener.
Duplisering av gen,der det ene genet muterer å gir en ny egenskap ,dette tillegg til det det gamle genet som fortsatt har sin gamle egenskap.Har ikke da det duplikerte genet tilført ny informasjon?
Dersom ikke,hvor kom informasjonen om at dette genet skulle mutere?
Den informasjonen fantes ikke i det orginale genet.

Jan Kvamme

Hvis vi går ut fra det du sier kan skje, så forklarer det fremdeles ikke hvor en bakterie skulle fått informasjon fra. Altså, som kunne blitt brukt til evolusjon til den enkleste skapning så kreves det enormt med informasjon som ikke bakterier har, mens det du viser til er betydelig mindre en noe levende i dag (eller før). Alle bakterier samlet (alle typer) har ikke informasjon nok selv. Den informasjon vi ser i planter og dyr i dag kan derfor umulig være lånt fra bakterier.
Når en ser på hvordan antibiotika fungerer og der bakterier blir resistente, så er det de-evolusjon man ser. Ikke som mange tror at bakterien tar til seg mer informasjon og blir resistent. De mister informasjon gjennom ved at kun de som har en defekt, som normalt gjør at antibiotika dreper dem, nå overlever.

Stefan Bonkowski

Hvor bakterier fikk informsjon fra? Er det abiogenese du tenker på?

De-evolusjon sammenfaller da godt med narurlig seleksjon,gjør det ikke.?
Men dersom du hele tiden bruker teleologi og orthogenese som utgangspunkt for din forståelse av teorien.Forstår jeg hvorfor du mener at f.eks noe bakterier blir atibiotika resistente ved bortfall av egenskapen som ville drepe de.

Stefan Bonkowski

Kommentaren venter på godkjenning av Religioner.Derfor har de ikke blitt publisert enda

Jan Kvamme

regner med at du ikke har skrevet noe som gjør at den blir sensurert. Lange innlegg virker som har et problem å slippe gjennom på flere steder. Om det er årsaken her, vet jeg ikke?

C64

Vitenskapen har ikke noen forklaring på livets begynnelse, evolusjon er også tro. Hvordan universet ble til, er også selvsagt tro. Altså. Hva gjør vitenskapelig “tro” bedre en annen tro?
Mye er egentlig ikke “vitenskap”. Vitenskap er noe som kan observeres og testes. Prøv å observere eller teste evolusjonen feks?

Jan Kvamme

“…Norske skolemyndigheter mener altså at det er viktigere at elevene kjenner religiøse dogmer i alle verdens religioner, enn at de kjenner til naturvitenskapens forklaring på livets utvikling…”

Jeg kan være enig i at naturvitenskapens tro på livets utvikling også burde vært med, slik som alle andre religioner. Men jeg mistenker sterkt at artikkel-forfatter gjerne vil at den troen skal ha en egen plass som en slags sannhet?

“…Det burde være en selvsagt ting at elever i norsk skole forstår forskjellen på vitenskapelig basert kunnskap, pseudovitenskap og religiøse dogmer. Selvstendig og kritisk tenkning oppstår ikke av seg selv…”

Hva er nå dette for noe sprøyt da? Vitenskapen har ikke noe “kunnskap” om livets begynnelse og utvikling, det som altså kalles evolusjon. Evolusjon er en tro på lik linje med hvilken som helt annen religion, og bygger ikke på en sannhet. All vitenskap man har i dag brukes til å vise hvordan livet ble designet (religion). Personlig ble jeg kristen pga vitenskap, selvstendig og kritisk tenkning.

Skulle derimot ønsket at naturvitenskapens beviser kom bedre frem, og at man la “naturvitenskapens forklaring” (tro) til side. Det kunne gagnet alle, religiøse eller ei.