Tunge våpen til Ukraina?

|

Alle undertrykte bør få støtte, men hva slags støtte vil være avhengig av en nærmere vurdering av den konkrete situasjonen.

Av Lars Gule, førsteamanuensis (p) og samfunnsdebattant

Det har kommet forslag – eller krav – fra tre veteraner i partiet Rødt om at Norge må levere luftvern til Ukraina. Altså defensive våpen som gjør det mulig for ukrainerne å forsvare seg mot russisk missiler og droner. Dette strider mot Rødts program og mange aktivisters standpunkt som sier at Norge ikke skal sende våpen til land i krig.

Det formelle standpunktet til Rødt, som er under diskusjon nettopp nå og som kan endres på neste landsmøte, er feilaktig. Og det er heller ikke bare defensivt luftvern som trengs. Det må også leveres mer offensive våpen, for eksempel tyngre og moderne tanks, slik at den russiske intervensjonen og okkupasjonen kan drives tilbake. Ukraina må få kapasitet til å frigjøre sitt land.

Klare paralleller mellom Russland og Israel, ukrainere og palestinere

Betyr dette at jeg mener det er riktig å gi slik våpenstøtte til alle undertrykte folk og grupper som kjemper en rettferdig kamp mot undertrykkelse og okkupasjon? Jeg har i flere Facebook-posteringer påpekt det dobbeltmoralske i standpunktet til dem som mener vi må gi våpen til Ukraina slik at ukrainerne kan forsvare sin selvbestemmelsesrett og seg selv, mens det knapt kommer kritikk mot Israel som begår om ikke like, så lignende folkerettsbrudd som Russland. Betyr denne kritikken at jeg mener Norge bør levere våpen til palestinske grupper? Svaret er nei.

Selv om jeg tidligere har pekt på klare paralleller mellom Russland og Israel, ukrainere og palestinere, er konfliktene også svært forskjellige. Selvsagt skal alle undertrykte få støtte, men hva slags støtte vil være avhengig av en nærmere vurdering av den konkrete situasjonen. Situasjonen i Palestina (og i en rekke andre konflikter) er fundamentalt forskjellig fra situasjonen i Ukraina. Konfliktens omfang, inkludert territoriet det handler om og befolkningens størrelse, det ukrainske forsvarets størrelse og utstyr da konflikten begynte osv., osv., er faktorer som må tas med i betraktningen.

Må tilpasse støtten til undertrykte

Viktig er også at man må vurdere hva tilførsel av våpen kan/vil føre til. Kan Ukraina bruke våpen på en slik måte at de har mulighet til å drive russiske styrker tilbake? Slik styrkeforholdet er nå, er svaret ja. Vil våpenforsyninger til palestinerne føre til israelsk tilbaketrekning og endringer av apartheid-staten? Slik styrkeforholdet er i dag, er svaret nei. Våpen til palestinerne vil føre til det motsatte, nemlig en fastfrysing av israelsk motvilje mot endringer og reelle forhandlinger. Mer omfattende væpnet kamp fra palestinsk side vil føre til sterkt økt undertrykkelse og vil derfor ikke kunne endre styrkeforholdene. Palestinernes mulighet ligger i sivil motstand og internasjonal støtte og solidaritet.

Dette innebærer at man må tilpasse støtten til undertrykte folk og stater, inkludert virkemidler som boikott, desinvesteringer, sanksjoner og våpenhjelp, etter situasjonen. Ukraina kan nyttiggjøre seg defensive og offensive våpen som også faktisk kan bli levert. Palestinerne ville knapt få sjansen til å motta våpen i det hele tatt.

Ukrainerne bør få tyngre våpen

Så ja, Ukraina bør få tyngre våpen, ikke minst moderne tanks, så fort som mulig. I tillegg skal de (fortsatt) få politisk og humanitær støtte. En insistering på defensive våpen gir ikke god mening, men innebærer en forlengelse av krigen vet at Russlands mulighet til landkrig ikke svekkes avgjørende.

De såkalte fredsaktivistene er ikke idioter som ønsker å løpe Putins ærend. Slik retorikk bør unngås av hensyn til et seriøst ordskifte. Men fredsaktivistenes vurderinger og analyser er feil, grovt feil. For konsekvensen av verbale støtte, men manglende vilje til praktisk våpenhjelp, er en politikk som svekker Ukrainas mulighet til å føre en nødvendig forsvarskrig mot en imperialistisk aggressor.

0 0 votes
Artikkelvurdering
Abonner
Send e-postmelding når
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments