Det viktigste vi kan gjøre er å fortsette å møtes og snakke sammen

Den første november var representanter for tros- og livssynssamfunnene i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, samt Islamsk Råd Norge, invitert til et dialogmøte i Statsministerboligen. Invitasjonen kom fra statsminister, Jonas Gahr Støre og tros- og livssynsministeren, Kjersti Toppe. Tema for møtet var krigen mellom Israel og Hamas, og hvordan den påvirker oss her hjemme. Innledning […]

Viktigheten av kommunikasjon

I denne månedens spalte tar Yousef for seg betydningen av kommunikasjon i et samfunn og sammenligner det norske fellesskapet med et familiesamliv.  

Ta deg sammen´a

Yousef Assidiq er rykende fersk spaltist i Religioner.no. Denne måneden skriver han om nødvendigheten av dialog, noe som kan være vanskelig, men også veldig fornøyelig.